Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Statslåneräntan (SLR) för november 2023 blev 2,62%

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2023-11-24 08:41 )

Positiv och negativ räntefördelning i inkomst av näringsverksamhet 2024

  • Positiv räntefördelning = 8,62% (SLR + 6%)
  • Negativ räntefördelning = 3,62% (SLR + 1%)

Gränsbelopp i fåmansaktiebolag 2024

  • Uppräkning av sparat gränsbelopp = 5,62% (SLR + 3%)
  • Kapitaldel av årets gränsbelopp = 11,62% (SLR + 9%)

Ränterelaterat belopp vid bilförmånsberäkning 2024

  • Ränterelaterat belopp för nya bilar = 2,834% (SLR * 0,70 + 1,00)


Schablonintäkt på investeringskonto (ISK) år 2024

Procentsatsen som används är statslåneräntan den 30 november föregående år plus en (1) procentenhet, men den kan aldrig bli lägre än 1,25 procent. För inkomståret 2024 innebär det att schablonintäkten blir 3,62 procent av kapitalunderlaget.

 

“ISK-skatten” höjs från 0,882% till 1,086%, dvs en höjning med hela 23,13%.

 

Schablonintäkt på periodiseringsfond år 2024 i aktiebolag

Aktiebolag som vid beskatt­ningsårets ingång har periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Det kan liknas vid att man betalar en ränta på den skattekredit man får i och med att beskattningen av periodiseringsfonderna skjuts upp.

 

Schablonintäkten beräknas utifrån den statslåneränta som gällde vid utgången av november året före det kalenderår då beskattningsåret går ut. 

 

För beskattningsår som slutat under 2024 är procentsatsen som periodiseringsfonderna ska multipliceras med 2,62 procent.

 

Visma Spcs:s olika skatteprogram är redan uppdaterade

  • Visma Skatt & Bokslut Pro uppdateras automatiskt. Den nya statslåneräntan används främst i fåmansbolagsdelen för år 2024
  • Visma Skatt/Visma Skatt Proffs (installerad produkt). Du kan uppdatera statslåneräntan via menyvalet Arkiv/Uppdatera
Medverkande