Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Statslåneräntan (SLR) vid utgången av november 2022 blev 1,94%

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2023-03-16 14:23 )

Uppgiften påverkar  vissa kalkyler för inkomstår 2023. 

 

Positiv och negativ räntefördelning i kalkylen för näringsverksamhet 2023

  • Positiv räntefördelning = 7,94% (SLR + 6%)
  • Negativ räntefördelning = 2,94% (SLR + 1%) 

Gränsbelopp i kalkylen för fåmansaktiebolag 2023

  • Uppräkning av sparat gränsbelopp = 4,94% (SLR + 3%)
  • Kapitaldel av årets gränsbelopp = 10,94% (SLR + 9%)

Ränterelaterat belopp vid förmånsberäkning i bilkalkylen 2023

  • Ränterelaterat belopp för nya bilar = 2,358% (SLR * 0,70 + 1,00)


Schablonintäkt på investeringskonto (ISK) år 2023

Procentsatsen som används är statslåneräntan den 30 november föregående år plus en (1) procentenhet, men den kan aldrig bli lägre än 1,25 procent. För inkomstår 2023 innebär det att schablonintäkten blir 2,94 procent av kapitalunderlaget. Kapitalskatten blir då 0,88% (2,94 * 30%).

 

Exempel

Underlag 100 000.

Schablonintäkt 2 940

Kapitalskatt 882

 

Schablonintäkt på periodiseringsfond år 2023 i aktiebolag

Aktiebolag som vid beskatt­ningsårets ingång har periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Det kan liknas vid att man betalar en ränta på den skattekredit man får i och med att beskattningen av periodiseringsfonderna skjuts upp.

 

Schablonintäkten beräknas utifrån den statslåneränta som gällde vid utgången av november året före det kalenderår då beskattningsåret går ut. 

 

För beskattningsår som slutat under 2023 är procentsatsen som periodiseringsfonderna ska multipliceras med 1,94 procent.

 

 Uppdatera räntesatsen i  Visma Skatt/Skatt Proffs

I Visma skatteprogram kan du enkelt uppdatera statslåneräntan via menyvalet Arkiv – Uppdatera.

Medverkande