Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Sari__2
NY MEDLEM

Justering av Direktpension enligt nya regler i K2 - Bokslut

Justering av Direktpension enl nya regler i K2. Jag har gjort justeringar i IB och undrar hur dessa ska vara med i årsredovisningen? I noten eget kapital kan man göra justeringen men då blir det dubbelt eftersom jag redan gjort justeringen i IB. Det måste väl framgå någonstans att man gjort justering mot eget kapital?
7 SVAR 7
Marita Jonsson
CONTENT PRODUCER

Re: Justering av Direktpension enligt nya regler i K2 - Bokslut

Hej!

Vi behöver lite mer information för att kunna hjälpa dig, hur har du bokat justeringen och har du lagt in det i noten Eget kapital?

Enligt punkt 21.3 på sidan 108 i Bfn:s vägledning ska ett åtagande som inte redovisats som avsättning bokas upp mot balanserat resultat.
Sari__2
NY MEDLEM

Re: Justering av Direktpension enligt nya regler i K2 - Bokslut

Tidigare har det bara bokförts ut från bank till 2210 avsättningar, som jag nu har tagit bort. Det har aldrig bokats upp som en ej avdragsgill kostnad, första gången i år. Nu har jag justerat i IB till 1385 värde av kap. försäkring, 2230 övriga avs pensioner och mot balanserad vinst/förlust.
Marita Jonsson
CONTENT PRODUCER

Re: Justering av Direktpension enligt nya regler i K2 - Bokslut

Som framgår K2-reglerna så ska en ny avsättning till direktpension redovisas både som en tillgång och en skuld till lika stora belopp. Utbetalningen av det avsatta beloppet, exempelvis till en kapitalförsäkring kan lämpligen bokföras på konto 1385 och motbokas på bankkonto etc. Samtidigt bokförs den nya avsättningen på konto 2230 (konto 2210 ska inte användas) och tas samtidigt upp som en inte avdragsgill pensionskostnad på ett 74xx-konto.

En bra vägledning över behandlingen av en avsättning till direktpension enligt K2 finns i exempel nr 16 d i vägledningen till K2 (BFNAR 2008:1). Om du i efterhand ska justera en ofullständig bokföring av tidigare års avsättningar till direktpension bör det inte ske genom justeringar av ingående balans, utan genom att resultatet för det år då ändringarna i bokföringen sker, belastas med tidigare inte redovisade pensionskostnader. Eftersom dessa pensionskostnader från tidigare år inte varit skattemässigt avdragsgilla och därmed inte påverkar tidigare års skattemässiga resultat, behöver gamla års deklarationer inte rättas.
Sari__2
NY MEDLEM

Re: Justering av Direktpension enligt nya regler i K2 - Bokslut

Varför står det i BFN att ingående balans ska justeras? Varför finns det i årsredovisningen i K2 justering pensionsavsättning i noten eget kapital? Ifall man ska gå tillbaka och rätta alla år, ska man göra om alla årsredovisningar också??

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Re: Justering av Direktpension enligt nya regler i K2 - Bokslut

Hej!

När det kommer till direktpension är det väldigt specifikt och beroende på just hur du det ser ut hos er. Jag rekommenderar att du kontrollerar frågan med en redovisningskonsult.

/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
Sari__2
NY MEDLEM

Re: Justering av Direktpension enligt nya regler i K2 - Bokslut

Hej,

jag är redovisningskonsult... Jag har även försökt att få svar av revisorn!

Det är ingen som vet ngt!

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Re: Justering av Direktpension enligt nya regler i K2 - Bokslut

Kanske kan du kontrollera med BFN eller kanske Bolagsverket?
/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~