Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

helenkatarina
UTFORSKARE

Kan koncernbidraget göra årets resultat negativt? - Visma Bokslut

En fråga om storlek på koncernbidrag. Givande och mottagande bolag uppfyller kraven.

Finns det några regler (bokföringslag, ABL, skatteregler, god redovisningssed) som talar emot att man gör enl nedan. Storleken på tidigare fria medel skulle tillåta ett negativt resultat.

Resultat före koncernbidrag och skatt 500.000
Ej avdragsgilla kostnader 20.000
= skattemässigt resultat före kc-bidrag 520.000
Lämnat koncernbidrag -500.000
= skattemässigt resultat 20.000
=skatt 4.400

I årsredovisningen:
Resultat före skatt 0
Årets skatt -4.400
Årets resultat -4.400

Däremot om man ger ett koncernbidrag om 494.000 oc allt annat lika, skulle skattekostnaden bli 5.720 och årets resultat 280 kr. Det ser ju snyggare ut, men är ens alt 1 tillåtet?
4 SVAR 4

Visst kan man gör ett koncernbidrag på 494 000 kr. Men vad är tanken med bidraget till mamman? Har man möjlighet att hantera skattekostnaden där? Jag förstår din tanke på att redovisa ett positivt resultat i det här bolaget. Återkom gärna.

Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult Ab
Tel 0770-33 99 25.

Min fråga var ju om man får göra enl första alternativet. Ge ett kc-bidrag om 500.000.
Andra alt med beloppet 494.000 förstår jag ju att det är ok.
Syftet är att hantera skatten i mamman, ja. 

Ja man får göra enligt det första alternativet. Inget som strider mot lagstiftningen om det finns fritt eget kapital.

Tack!