Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Koncern Årsredovisning

Tycker det är lite krångligt med underkoncerner eller så har jag inte förstått vilken tågordningen är.

Jag har en koncern med 3 underkoncerner och 2 döttrar. Att få in värdena för döttrarna i Uppgifter ÅR är inget större problem.

Men för underkoncernerna undrar jag hur man ska tänka. Antag att MB har 3 rader i tex upplupna kostnader. Jag döper raderna till ett unikt namn, tex Upplupna revisionsarvode, och sen har jag för den raden en "formel" som heter #M.UpplupSpec1# osv osv.

Måste jag då i underkoncernen gå tillbaka och se till att de har exakt samma formulering med samma formel? Hur annars vet programmet att formeln #M.UpplupSpec1# kan betyda olika saker i underkoncernen resp huvudkoncernen?

Finns det något sätt att göra det här enkelt? Det finns ju gånger när underkoncernen gjorts av ett helt annat team än jag/mitt. Måste jag kräva då att de anpassar sina rader till hur jag vill ha det i min koncernårsredovisning?

Hälsning

Judit

3 SVAR 3
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Koncern Årsredovisning

Hej!

Jag vill börja med att kolla hur du har lagt upp koncernstrukturen i programmet. Har du lagt in en koncern i programmet med tre underkoncerner om du går in under Arkiv - Grunduppgifter - Koncernstruktur? I så fall ska respektive underkoncern ligga som ett eget koncernbokslut i programmet där varje koncern har sina döttrar upplagda under koncernstrukturen.

Efter att du har gjort respektive koncernbokslut för varje underkoncern exporterar du en fil som du sedan importerar in i huvudkoncernen.

/Johan
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Koncern Årsredovisning

Hej Förlåt att jag inte återkopplat tidigare. jag har i koncernstrukturen ett moderbolag = M, två Dotterbolag = D och tre underkoncerner = UK. Min fundering handlar om hur koncerntablån och sedan årsredovisning kan hålla ordning på vad som kommer från respektive underkoncern och dotterföretag.

Exempel -

a) En dotter har konto 1, 2, 3 och 5 som går in på raden Upplupna kostnader. I uppgifter för ÅR har de satt en #M.UpplupSpec1# osv. Antag att konto 1 är semesterlön och konto 2 är upplupen försäkring. 

b) I moderbolaget är konto 1 upplupen ränta och konto 4 är semesterlön. Då har ju inte kontona samma betydelse.

c) Likaså kan formeln #M.UpplupSpec1# i moderbolaget betyda en sak och en annan i dotterbolaget.

Då riskerar noterna i årsredovisningen att bli fel.

Alltså - måste alla bolag i koncernen ha exakt samma struktur för konton och formler?

/Judit

Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Koncern Årsredovisning

Hej

I företagstablån hittar du längst ner till höger Kopplingstabellen. Här kan du styra respektive konto mot vilket baskonto de ska gå mot i Koncernprogrammet. Så i ditt fall kan du gå in i respektive Bolag och styra i Kopplingstabellen så att samma händelse i de respektive bolagen går mot samma händelse i Baskontoplanen.

De tablårader du har i respektive Bolag visar vilka konton som ingår om du markerar tablåraden och högerklicka - välj sedan Ändra tablårad. I rutan Baskontointervall ser du vilka baskonton som kommer att placeras på denna rad, ändrar du konton här så slår det genom på alla bolag.

/Mia