Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Modulen Uppgifter ÅR - Koncern

Hej Modulen Uppgifter ÅR känns rätt ålderdomlig. När man arbetar i den går det inte att se vad som finns på resp rad i varken koncerntablå eller annat. Exempel. Om jag efter import av dotterföretag o inlägg av moderföretaget får summan 5 673 548 på raden Upplupna kostnader o går till Uppgifter ÅR så ser jag inte den siffran där. Det har slutat med att jag sitter med papper o penna i högsta hugg o noterar rad för rad för hand vilken summa det är jag vill speca i Uppgifter ÅR. Det här borde gå att lösa på ett mycket enklare sätt. Summan i den not jag vill speca borde framgå i modulen Uppgifter ÅR.  Likaså måste man trots att man importerat Koncernjusteringar från föregående år själv skriva in IB. Vitsen med att importera måste väl ändå vara att slippa detta. Varför ska jag annars importera när jag sen måste fylla i allt för hand?
Känns som att det finns rätt mycket utrymme för modernisering o utveckling av programmet. Det är ju ändå rätt dyrt.
1 SVAR 1
Highlighted
APPLICATION SPECIALIST

Re: Modulen Uppgifter ÅR - Koncern

Hejsan!

Modulen/funktionen Uppgifter ÅR är, precis som du säger, inte den nyaste funktionen i vårt sortiment men den fyller sin funktion om alla förutsättningar finns på plats. 

I ditt inlägg står det inte hur eller med vilka övriga produkter från oss du arbetar men en kort förklaring till hur Uppgifter ÅR fungerar i programmet är att värden endast importeras till Uppgifter ÅR om du importerar uppgifter från Visma Bokslut och har gjort Årsredovisningen för både dotter och moderföretag i Visma Bokslut, sen finns det mer funktioner och förberedande arbete som är bra att göra för att värden ska överföras som de ska men i grund och botten måste alla företagen i koncernen vara skapade och importerade ifrån Visma Bokslut. 

Ett tips angående årsredovisningen är att du, inne på noter/dokument i årsredovisningen, kan hämta saldon direkt från tablårader med hjälp av en fältreferens. Som exempel kan du på en Not lägga in en formel på en rad för att hämta ett saldon från en tablårad. T ex om jag lägger in formeln/referensen #TK.KS10# hämtas värden från Upplupna kostn o förutbet intäkter från koncerntablån till fältet jag lade in referensen på. Detta fungerar visserligen bara i noter/dokument som innehåller en tabell och det måste göras direkt på respektive not istället för under Arbeta med - Uppgifter ÅR men saknas värden under Uppgifter ÅR kan detta vara en potentiell lösning. Mer om fältreferenser kan du läsa här: Referenser till matris

Angående koncernverifikationer ska du, i samband med importen/kopieringen av verifikationer från föregående år, kunna välja om du vill att UB överförs till IB (en markeringsruta längst ner i dialogrutan "kopiera verifikationer"). 

Jag hoppas att något av ovanstående kan hjälpa dig i ditt arbete med Visma Koncern och du är välkommen att återkomma i tråden om du har någon ytterligare fråga, fundering eller önskemål.