Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
mickeys
NY MEDLEM

Re: Skattekontot 1640 - Skatt

Men det är därav jag då undar hur får jag ner kontot 1640

För tex om jag har på skattekontot att det ska betalas 10000:- så blir det ju

1640 10000
1630            10000

Så då växer ju bara 1640 o kommer följa med över nästa år.
LW -60
UTFORSKARE

Re: Skattekontot 1640 - Skatt

(uppdaterad av LW -60 ‎2021-08-27 09:23 )
Jag har en mall jag följer när jag bokar preliminärskatt, AGA, personalskatten och moms. Jag vet inte hur du bokar skatterna löpande, men det här är en modifierad variant av den text jag en gång hittade här på Vismas hemsida på supportforumet:

*************

1.        Uppbokning av preliminärskatt bokförs löpande under året på konto 2518 i debet och 1630 i kredit (jag gör det per den första varje månad). När betalning till SKV sker (per den 12:e varje månad), bokas 1630 i debet och 1930 (likvidkonto) i kredit (gäller även fyllnadsinbetalningar).

2.        I samband med bokslutet beräknas årets skattekostnad. Den bokas då upp på konto 8910 i debet (kostnad) och 2512 i kredit.

3.        Året därpå när man fått slutskattsedeln från SKV: när slutskatten dras eller sätts tillbaka på skattekontot, bokar man bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på konto 2518 och 2512.

2518 krediteras och 2512 debiteras med beloppen enligt deras utgående saldon för det avsedda året. Mellanskillnaden bokas upp på konto 1630 och skall stämma med SKV egna siffror.

Om slutskattebeskedet visar en annan slutlig skatt än vad man beräknat i bokslutet, skall mellanskillnaden bokas upp mot konto 8910.

Till sist hamnar således alla saldon under 1630, skattekontot i bokföringen. Det är därför som detta konto användas så snart pengar sätts in eller tas ut därifrån. Då har företaget och SKV samma siffror och det är lätt att stämma av skattekontot varje månad!

************

Vid punkt ett har jag enbart tagit upp preliminärskatten, men per den 1:a varje månad tömmer jag 2710 och 2731 också och även 2650 då jag har månadsmoms.

I och med dessa extra transaktioner, har alltid jag och SKV samma siffror och jag stämmer alltid av skattekontot mot SKV:s siffror en gång per månad.

Många tycker naturligtvis att detta är overkill, och de får då tycka det. Huvudsaken för mig är att mota Olle i grind och ha alla balans- och resultatkonton a jour månadsvis. Då blir det inte så mycket att göra med årsbokslutet efter det. Andra gillar stenhårt att göra alla avstämningar efter räkenskapsårets slut och det har jag respekt för. Såsom jag skrivit tidigare så har vi alla våra egna rutiner.

Mvh Lena