Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Utländska dotterföretag - Koncern

I hjälpen står att man ska lägga in omräkningsdifferens i kolumnen Omr.diff mm. I kolumnen Saldo SEK står redan omräkningsdifferensen uträknad. Förstår inte vad det är jag ska lägga till i kolumnen Omr.diff mm?
1 SVAR 1
APPLICATION SPECIALIST

Re: Utländska dotterföretag - Koncern

Hej! 

Ursäkta sent svar från vår sida! 
Det sker enbart en automatisk omräkning på årets resultat och resterande värden behöver läggas in manuellt. 

Nedan kommer lite exempel på hur man kan gå tillväga. 

Övriga omräkningsdifferenser på eget kapital 
Du får manuellt räkna ut omräkningsdifferensen på fritt och bundet eget kapital och sedan skriva in det i kolumnen Omr diff mm. Nedan följer ett förenklat exempel på hur beräkning och bokning av omräkningsdifferensen avseende aktiekapitalet skulle kunna se ut i företagstablån. Aktiekapitalet i lokal valuta är 100. Vi antar att investeringskursen är 8, utgående balansdagskurs är 10,00 och att det finns en IB ackumulerad omräkningsdifferens avseende aktiekapitalet på 50. Vi antar att aktiekapitalet har varit oförändrat i lokal valuta genom åren.

Aktiekapital * (Utg BK – Investeringskurs) = Ackumulerad omräkningsdifferens på aktiekapitalet
100 * (10-8) = 200
Omräkningsdifferens på årets resultat 
Beräkning av omräkningsdifferens på årets resultat sker enligt följande formel:
Årets resultat i lokal valuta * (Utg BK – GK)
Exempel: Årets resultat i lokal valuta = 90, Utg BK = 10, GK = 9,


90 * (10-9) = 90. Dvs +90 läggs med automatik in på raden Årets omräkningsdifferens (FR) i kolumnen Omr diff mm