Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Anna
NY MEDLEM

Avskrivning råvaror, handelsvaror och inventarier

Jag håller på att deklarera och ser i slutkontrollen för balansräkningen att belopp för inventarier 1220, råvaror 1410 och handelsvaror 1460 är oförändrat vid periodens början och slut.

När jag har gjort avskrivningar har jag bara bokfört det totala beloppet för samtliga på D7832 och K1229. Saldo på 1410 och 1460 ska vara 0 kr nu och på 1220 ska det bara finnas 5134 kr kvar. Hur rättar jag till utan att göra ännu mer misstag? Behöver jag rätta något på konto 7832 och 1229, eller är det bara balansräkningen som behöver rättas till? Hur ska jag bokföra för att det ska bli rätt? Vilka konton ska jag använda? Vad ska vara debet och vad ska vara kredit? Jag har försökt hitta svaret på er hemsida och på nätet, men förstår inte vad som gäller för min del. Ska jag bokföra t.ex. K1410 mot D4910 för att skriva av råvarorna? Vad händer med beloppet på konto 4910 sedan framöver?

1 GODKÄNT SVAR

Ack avskrivningar ska vara minus så det är rätt. Men hur stort värde har du på 1220, dvs anskaffningsvärde för inventarierna? Vad blir 1220 minus 1229? Är det ett rimligt kvarstående värde på inventarierna?

Lager är ingen anläggningstillgång, det är en omsättningstillgång som kundfordringar o banktillgodohavanden. 

Om du bokförde avskrivningar fel förra året får du justera 1229 mot 7832 i år så att bokfört värde (1220-1229) stämmer med vad det bör vara kvar nu. 

 

Visa lösning i originalinlägg

4 SVAR 4
AnnicaL
CHAMPION

Hej

avskrivningar kan  bokföras som du gjort, konto 1220 ska visa anskaffningsvärdet för kvarvarande inventarier medan skillnaden mellan 1220 och 1229 är det bokförda värdet (nettot). Om det stämmer ska du inte ändra något, 1220 minskar bara om du säljer eller utrangerar någon inventarie. 

Lagret ska inventeras och om det är tomt på bokslutsdagen ska du kreditera 1410 och 1460 och debitera ett 4-konto Varukostnad med båda beloppet. Detta minskar resultatet för året. K1410 och K1460 samt D4910 blir korrekt, då försvinner varuvärdet från lagertillgångskontona. Eftersom 4910 är ett kostnadskonto hör det till just detta år och nästa år står detta konto på noll igen. 

 

Tack! Resultaträkningen och avskrivningen av råvaror m.m. ser ut att vara rätt nu.

Däremot är jag fortfarande osäker på slutkontrollen för balansräkningen. Kanske gjorde jag fel förra året...

1229 Ackumulerade avskrivningar är vid periodens slut minus 40.000 kr.

Kan summa anläggningstillgångar vara negativ/- ? Det känns inte rätt. Beloppet för "Summa anläggningstillgångar" stämmer bra överens med hur mycket färdigvarulager och inventarier som ska finns kvar vid årsskiftet, så har jag vänt på debit och kredit vid första avskrivningen förra året? Då bokförde jag alla avskrivningarna på K1229 mot D7832 som en klumpsumma.

Hur ska jag justera i efterhand så att det blir rätt i balansräkningen i år i så fall?

Ack avskrivningar ska vara minus så det är rätt. Men hur stort värde har du på 1220, dvs anskaffningsvärde för inventarierna? Vad blir 1220 minus 1229? Är det ett rimligt kvarstående värde på inventarierna?

Lager är ingen anläggningstillgång, det är en omsättningstillgång som kundfordringar o banktillgodohavanden. 

Om du bokförde avskrivningar fel förra året får du justera 1229 mot 7832 i år så att bokfört värde (1220-1229) stämmer med vad det bör vara kvar nu. 

 

Tack AnnicaL!

Då tror jag att jag förstår 😀