Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Ingalill3
NY MEDLEM

Beräkn uppl kostnader (löneskatt+pensionsförs.premier), deklpost

Vid förra bokslutet bokades det upp följande:

Konto 2943     189 kr
Konto 2959   6259 kr 

Hur "nollar" jag ut dessa konton, då det i detta bokslut inte ska bokas något på kontona eftersom premierna var betalda vid deklarationstidpunkten.

4 SVAR 4
Annika Schön
NY MEDLEM

Du ska bokföra beloppen mot det konto där du lagt kostnaden. Om detta är deklarationspost för upplupen pensionsförsäkringspremie, bokför du mot ditt konto för pensionsförsäkringspremier, t ex 7410.
Ingalill3
NY MEDLEM

Ok, men mot vilket konto bokar jag den upplupna skatten?
Annika Schön
NY MEDLEM

Mot kontot där du lagt kostnaden återigen. I detta fall kan det vara konto 7532, som brukar vara  Särskild löneskatt på pensionskostnad, dekl.post.
Ingalill3
NY MEDLEM

Tack!