Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra bidrag från ALMI innan det utbetalats - eEkonomi

Mitt företag har fått bidrag från ALMI på 50tkr vilket utbetalas först när jag skickar in kvitto på att jag köpt in det som pengarna är öronmärkta att användas till. Om jag idag köper in och betalar varor för 50tkr och bokför detta som inköp per dagens datum kommer detta äta upp i stort sett allt eget kapital (och därmed kräva kontrollbalansräkning) till dess att pengarna från ALMI utbetalas om cirka 2 veckor. Jag undrar alltså hur jag bör bokföra in det utlovade bidraget från ALMI i balansräkningen redan nu för att undvika detta. Tack!
4 SVAR 4
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!
Jag försökte svara nyss men ser inte mitt svar så jag försöker igen.
Det är lite lurigt med bidrag eftersom de kan redovisas lite olika beroende på vad de avser.
Bidrag från ALMI för ännu utförda prestationer  redovisas först som en skuld fram tills dess att prestationerna har utförts. När prestationerna har utförts så omförs de till en intäkt i resultaträkningen.

Bidrag  är tillfälliga intäkter som inte är huvudintäkter i en redovisningsenhet utan  övriga rörelseintäkter.

Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter

Märk dock att bidrag ibland kan få konsekvenser för balansräkningen. I vårt företag avsåg stödet investeringar i inventarier som vi redan hade ett bokfört värde på. Stödet reducerade värdet på inventarierna bokföringstekniskt vilket resulterade i att vi fick göra kontrollbalansräkningar i flera år efteråt och ta upp det verkliga värdet i dessa istället. Knöligt och onödigt (kände vi) men så ville revisorn ha det.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej. Tack för snabbt svar! Som jag tolkar ovan så bör jag alltså först ta upp bidraget som en tillfällig intäkt först när ALMI betalar ut pengarna? Om jag idag gör själva inköpet på 50tkr skulle detta äta upp i stort sett hela bolagets eget kapital och vi skulle behöva upprätta kontrollbalansräkning tills pengarna från ALMI betalas ut om någon vecka och eget kapital återställs?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det beror på vad pengarna används till. För förbrukningsvaror och sådant så är det kostnader som bokas bort med en gång och då blir det mindre kvar i balansräkningen. Är det inventarier du köper så äter inköpen inte upp kapitalet i och med att värdet på dessa finns kvar som en tillgång. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

OK. Tack för hjälpen!