Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra faktura för del under garanti från systerbolag

Hej!

Vi köper större delen av de maskiner vi säljer från vårt systerbolag i Tyskland. Om en maskin som ligger under garanti går sönder, beställer vi en ny del av vårt systerbolag och när delen skickas kommer även en faktura för densamma. När vårt systerbolag sedan undersökt den felaktiga delen hos sig och håller med om att den omfattas av garantin, skickar de en kreditfaktura. För att hålla reda på garantiärenden inom koncernen, ska originalfakturan rapporteras som "fordran för garantiärenden" när vi rapporterar till vårt moderbolag. Mina frågor lyder därför:

1. Hur ska originalfakturan bokföras? Kan den bokföras enligt nedan:
2440 (Leverantörsskulder) - kredit
1663 (kortfristiga fordringar från andra koncernföretag) - Debet

2. Eftersom vårt systerbolag fakturerar i EUR så uppstår det en valutakursdifferens på originalfakturan och krediten. Hur ska denna hanteras? Ska man bokföra krediten till samma kurs som originalfakturan eller ska man boka upp en kursförlust/vinst på differensen?
5 SVAR 5

1/ Rätt tänkt
2/ Bokför kredit till samma kurs som debet då ingen betalning sker.
Först i det fall när garantin inte gäller blir det väl fråga om faktisk betalning , eller hur?
Då först kan det bli aktuellt att ta hänsyn tull kursdifferenser.

Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Precis. Tack för snabbt svar!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Följdfråga; Ska fakturorna hanteras på samma sätt som en vanlig inköpsfaktura (inköp varor EU) i momsrapporten?

Fakturorna kommer ju att ta ut varandra, åtminstone de som faller inom samma momsperiod. i normalfallet är svaret på din fråga ja. 
Om avsändaren redovisar på sedvanligt sätt måste ni ju följa dem annars uppstår differenser i rapporteringen som sker kontinuerligt till skattemyndigheter, eller hur-

Så svaret ligger delvis internt i er koncern.

Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Än en gång, tack för snabbt svar!