Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Bokföra inköp av utrustning från ägare

Hej. Vi tänker överlåta ägandeskapet av en del fotoutrustning vi idag äger privat men som numera endast används av företaget. Tanken är inte att företaget i detta läge ska betala genom en verklig utbetalning utan snarare att vi kan boka detta som en egen insättning i verksamheten. Huvudskälet till denna förflyttning är att bolagets försäkringar också ska omfatta dessa prylar.

 

1. Visst är det inom lagar och regler att göra detta?

2. Hur bokför vi detta på ett korrekt sätt?

 

På förhand tack

5 SVAR 5
AnnicaL
CHAMPION

Svar: Bokföra inköp av utrustning från ägare

Hej

förutsatt att företaget har nytta av utrustningen är det helt OK att föra in den i företaget. Du skriver inte vilken företagsform det gäller, men oavsett det bokförs utrustningen antingen som inventarier och skrivs av på lämplig tid, eller som förbrukningsinventarier om värdet är under ett halvt basbelopp.

Motkonto blir i ett AB 2893 Skulder till närstående personer, och i en EF blir det 2018 Egna insättningar. 

Svar: Bokföra inköp av utrustning från ägare

Tack, det är ett Handelsbolag.

AnnicaL
CHAMPION

Svar: Bokföra inköp av utrustning från ägare

OK, då blir krediteringen  på respektive delägares insättningskonto, eller direkt på delägarens eget kapital-konto om ni inte jobbar med insättningar/uttag separat. 

Svar: Bokföra inköp av utrustning från ägare

Tack för att du tar dig tiden till att svara på våra frågor.

 

Menar du att vi faktiskt kan boka löpande transaktioner som avser delägarnas in och uttag under året direkt på tex 2010 och inte via transaktionskonto som tex 2018 för att sedan göra en årsavstämning?

AnnicaL
CHAMPION

Svar: Bokföra inköp av utrustning från ägare

Det går men är inte optimalt! Insättningar och uttag ska ju särredovisas i deklarationen och det blir krångligare om det inte är uppdelat från början.