Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Sven_O
MEDLEM

Bokföra moms vid försäljning av tjänst till företag i USA - eEkonomi

Hej alla!

Behöver er sakkunniga hjälp i denna moms-fråga.

Är ett aktiebolag som varit verksamt några månader.Bokföringen sker i Visma eEkonomi.

Säljer lärartjänster till USA till ett företag som rekryterar lärare för att undervisa utländsk personal i svenska. Det kan förmodligen betraktas som export av intellektuella tjänster alt konsulttjänster. Personerna som får undervisning är verksamma i Sverige. Betalningen till mitt bolag sker på basen av upprättade kontrakt och är angivna i SEK.  Någon fakturering från mitt AB till det amerikanska företaget (verksamt i USA) sker alltså inte utan ersättningen till mitt AB betalas enligt den tid som jag avsätter för undervisningen. Jag registrerar tiden i det amerikanska företagets ”registreringsmodul” på nätet.

 

För överföringen av pengarna tar belastas dessutom med  en aviseringsavgift och betalningsavgift för varje transaktion som sker en gång per månad.

 

 

 

Frågan (eller frågorna ) är nu

 

1)      Hurska momsen bokföras?

Har uppfattat det som så att moms jag inte ska lägga på moms vid försäljning utanför EU?

       

2)      Måste jag fylla i någon momsdeklaration? Har inte hör med skatteverket ännu.
13 SVAR 13
John007
UTFORSKARE

Hej,
Kan ge mina två cents, men jag vet inte om det kanske finns "moms-proffs" här? 🙂 Korta svar:
1) Ja, det stämmer att du inte ska lägga på någon moms (MEN se nedan)
2) Ja, du måste fylla i momsdeklaration varje månad, kvartal eller år beroende på vad du valde när du gjorde företagsregistreringen hos SKV. Det har inget att göra med just denna försäljning, utan det måste alla göra ändå. Om du tänker på periodisk sammanställning, så ska den bara lämnas om du sålt med omvänd moms, vilket det inte låter som du gör.

MEN; du måste definiera var kunden har sitt säte och om de är registrerade som företag, även om du faktiskt inte skickar dem några fakturor. Avgörande är varifrån du får betalningarna; från ett amerikanskt företag, ett svenskt företag, eller rent av ett amerikanskt företag med svenskt VAT-nummer?
A) Företaget har säte i USA, inget svenskt VAT-nummer och kan uppge ett amerikanskt företags-registreringsnummer = Ingen moms (för de tjänster du uppger - det finns andra undantag)
B) Företaget har säte i Sverige = 25% utgående moms
A) Företaget har säte i USA, men uppger ett svenskt VAT-nummer och/eller saknar amerikanskt företags-registreringsnummer = 25% utgående moms

Valutan spelar ingen roll.

Tar gärna emot kommentarer på detta om någon skulle vara av annan åsikt 🙂

/ John
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Ab Nybörjare och JL,

Jag tänker som JL 🙂 Först måste du definiera var kunden har sitt säte och om de är registrerad som företag - även om du inte ställer ut fakturor.
Tänkte bekräfta de steg som JL har skrivit ovan genom att göra ett scenario som utgår från att fakturor faktiskt hade skapats i eEkonomi. Det kanske tydliggör det lite. Vi tar exempel där du har faktureringsmetoden som bokföringsmetod.

A) Företag har säte i USA och har amerikanskt VAT-nummer (momsregistreringsnummer). Du väljer USA som land på kunden och skapar ny kundfaktura. Vanligtvis säljer du tjänster med 25% då du inte är momsbefriad i sig. När du nu lägger in denna artikel på fakturan, och har USA som land på kunden, kommer programmet automstiskt att bokföra den som:
Kredit 3045 Försälj tjänst EH momsfri 
Debet 1510 Kundfordringar 

Notera att du kan ställa in på kunden att du ska "fakturera med moms även om kundens land är utanför EU" om Skatteverket säger det. 

B) Företaget har säte i Sverige, fakturan hade då bokförts automatiskt som:
Kredit 3041 Försäljn tjänst 25% sv 
Kredit 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige 25%
Debet 1510 Kundfordringar

C) Företaget har säte i USA men saknar svenskt eller amerikanske Vat-nummer och ska faktureras med moms. Se notisen på punkt A:
Lägg in kunden som USA men bocka i rutan längst nere till vänster  för "fakturera med moms även om kundens land är utanför EU".
Skapa ny faktura och programmet då bokföra fakturan automatiskt enligt konteringen i punkt B.

Oavsett ovanstående scenario kommer betalningen bokas som 1510 kredit och ditt företagskonto (exempelvis 1930) debet. Då bokas kundfordran bort och bekräftar att du fått betalt. Om du istället använder kontantmetoden bortser du från 1510 och bokför försäljningen när betalningen sker och då exempelvis 1930 Debet, 3041 och 2611 kredit.

Valutan spelar inte någon roll 🙂

Hoppas detta gav dig bekräftelse.

Ha det gott!

/Sofia 
Sven_O
MEDLEM

Hej JL och Sofia!
Tack för utförliga svar. De underlättar onekligen tillvaron med skatter och löpande bokföring.
Har nu fått det amerikanska företagets TIN-nr (= 2 siffror + 7 siffror)
Undrar också om ni har någon kläm på om man måste meddela Skatteverket i förväg o= att vi får intäkter från försäljningen av tjänster till USA.?
Antar också att man i Visma  eEkonomi ska kunna skriva in orsaken till att det ska vara moms-fritt
typ "Omsättning utanför EU, 5 kap 7 § mervärdesskattelagen" men hur gör man det praktiskt, det är ju inte fråga om någon faktura som skickas ut utan intäkterna kommer in på basen av ett kontrakt för utförda tjänster.
Med vänlig hälsning
/Sven-Olof
John007
UTFORSKARE

Hej Sven-Olof,
Hoppas att Sofia kan svara på detta, då jag också är nyfiken 🙂 Såvitt jag vet behöver inget anmälas till SKV och inget måste skrivas på fakturorna, men jag kan ha fel...
TIN-nummer fungerar utmärkt. USA har inte moms i samma bemärkelse som oss, så de har inga VAT-nummer.
/ John
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej AbNybörjare och JL,

Satt och klurade på denna en stund och tittade på fakturorna som eEkonomi skapar (i PDF-format).
Har man inget VAT-nummer på kunden står det inget direkt om "Omsättning utanför EU" då det inte är ett krav. Har inte heller hört något om att ni behöver informera Skatteverket om detta. Hde det varit ett krav hade vi haft en text som liknar den på fakturorna med Omvänd Skattskyldighet. Då står det en extra text på fakturan som informerar om just det.

Det jag vet är att man ska skapa periodisk sammanställning om man har försäljning till andra EU-länder som är momsfri, men USA är ju inte inom EU 🙂
Periodisk sammanställning lämnas till Skatteverket antingen månads- eller kvartalsvis. Då krävs ett giltigt VAT-nummer.

Ser gärna att du kontaktar Skatteverket om det är ett krav att du informerar dem om intäkterna innan så vi säkerställer att vi alla tänker rätt.

Det som sker på verifikationen om man bokför det med momsfritt på konto 3045 är att momskod 40 dyker upp. Då redovisas det i den rutan till Skatteverket.
Om man bokför det med moms hamnar det som vanligt i ruta 05 (försäljningen) och 10 (momsen). Jag tänker alltså att din försäljning oavsett kommer redovisas till Skatteverket.
Sen om det är till USA eller annat land utanför EU spelar inte så stor roll.

Hoppas detta gav lite mer insikt!


Ha det gott!
/Sofia 
Sven_O
MEDLEM

Nu har jag fått besked från skatteverket och det är som lyder

Det är korrekt att ni inte ska påföra någon svensk moms på er tjänst till det amerikanska företaget.

Ni omfattas dock av momslagen och 11 kap vilket innebär att ni ska ställa ut faktura till köparen i USA, se mer info i bifogade länkar.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/321568.html#h-Varan-eller-tjansten-ar...

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/321570.html

Ni behöver inte meddela Skatteverket i förhand utan ni behöver redovisa er försäljning i ruta 40 på momsdeklarationen.
 

En kanske dum fråga men ställer den ändå (det är däremot dumt att inte fråga). Och hellre fråga en gång för mycket än att låta  bli att fråga.

I mitt AB finns det upprättat kontrakt med det amerikanska företaget.

Enligt avtalet betalar det amerikanska företaget till mitt AB en viss summa en gång per månad vid en i avtalet fastställd tidpunkt. Hur mycket som betalas baseras på antalet redovisade arbetstimmar, som AB registrerar i det amerikanska företagets nätbaserade tidsregistreringsmodul. För redovisad tid betalas ersättningen till mitt företagskonto. Har även möjlighet att skriva ut tidrapporten ur systemet. Men måste jag utförda en regelrätt faktura? Räcker det inte med att bokföra intäkten?

Enligt BFL ska ju en faktura ha uppgifter om

  • Ett datum för när den blev sammanställd
  • Till vem fakturan är (kunden)
  • När själva affärshändelsen inträffade
  • Specifikation på vad fakturan avser
  • Beloppet som ska betalas

Jag kan i och för sig utfärda en faktura, men då blir de ju lite bakvänt såtillvida ett fakturan utställd efter det att pengarna kommit in. Och det känns helt fel.

Fakturor brukar man utfärda först och sedan få pengar? Kan/ bör man utfärda någon "grund"faktura som man kan hänvísa till då de månatliga intäkterna ska bokföras?

Finns en formulering i ML som kanske kan användas::

En elektronisk faktura anses också utfärdad när den görs tillgänglig och åtkomlig för köparen på en säker webbplats eller webbportal eller någon annan metod

Enligt avtalet betalas pengarna in till mitt företagskonto en gång/månad vid en given tidpunkt, ersättningen är baserad på antalet redovisade timmar. Och avtalet anger hur många timmar jag har rätt att fakturera totalt.

Hur gör man?

Måste man kontakta ett revisionsföretag ? Annars hur smidigt som helst med bokföringen i eEkonomi

Vill ju göra rätt och slippa anmärkningar i efterhand.
Med  vänlig hälsning 
Sven-Olof
Sven_O
MEDLEM

Nu har jag fått besked från skatteverket och det är som lyder

Det är korrekt att ni inte ska påföra någon svensk moms på er tjänst till det amerikanska företaget.

Ni omfattas dock av momslagen och 11 kap vilket innebär att ni ska ställa ut faktura till köparen i USA, se mer info i bifogade länkar.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/321568.html#h-Varan-eller-tjansten-ar...

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/321570.html

Ni behöver inte meddela Skatteverket i förhand utan ni behöver redovisa er försäljning i ruta 40 på momsdeklarationen.
 

En kanske dum fråga men ställer den ändå (det är däremot dumt att inte fråga). Och hellre fråga en gång för mycket än att låta  bli att fråga.

I mitt AB finns det upprättat kontrakt med det amerikanska företaget.

Enligt avtalet betalar det amerikanska företaget till mitt AB en viss summa en gång per månad vid en i avtalet fastställd tidpunkt. Hur mycket som betalas baseras på antalet redovisade arbetstimmar, som AB registrerar i det amerikanska företagets nätbaserade tidsregistreringsmodul. För redovisad tid betalas ersättningen till mitt företagskonto. Har även möjlighet att skriva ut tidrapporten ur systemet. Men måste jag utförda en regelrätt faktura? Räcker det inte med att bokföra intäkten?

Enligt BFL ska ju en faktura ha uppgifter om

  • Ett datum för när den blev sammanställd
  • Till vem fakturan är (kunden)
  • När själva affärshändelsen inträffade
  • Specifikation på vad fakturan avser
  • Beloppet som ska betalas

Jag kan i och för sig utfärda en faktura, men då blir de ju lite bakvänt såtillvida ett fakturan utställd efter det att pengarna kommit in. Och det känns helt fel.

Fakturor brukar man utfärda först och sedan få pengar? Kan/ bör man utfärda någon "grund"faktura som man kan hänvísa till då de månatliga intäkterna ska bokföras?

Finns en formulering i ML som kanske kan användas::

En elektronisk faktura anses också utfärdad när den görs tillgänglig och åtkomlig för köparen på en säker webbplats eller webbportal eller någon annan metod

Enligt avtalet betalas pengarna in till mitt företagskonto en gång/månad vid en given tidpunkt, ersättningen är baserad på antalet redovisade timmar. Och avtalet anger hur många timmar jag har rätt att fakturera totalt.

Hur gör man?

Måste man kontakta ett revisionsföretag ? Annars hur smidigt som helst med bokföringen i eEkonomi

Vill ju göra rätt och slippa anmärkningar i efterhand.
Med  vänlig hälsning 
Sven-Olof

Hej Sven-Olof,

Vi har en liknande överenskommelse med en amerikansk kund, varför din fråga intresserade mig 🙂 Vi ställer alltid ut faktura i samband med att betalningarna landar hos oss. Jag tror inte du behöver kontakta något revisionsföretag, men möjligen en jurist om du vill hitta ett sätt att komma runt faktureringsskyldigheten 🙂 SKV hänvisar ju till 11 kap. i ML och i första paragrafen framgår tydligt vad som gäller:

1 §
Varje beskattningsbar person ska säkerställa att faktura utfärdas [...] för omsättning av varor eller tjänster som görs till en annan beskattningsbar person [...]

Du kan ju dock gräva vidare i andra paragrafen:

2 § Skyldighet att utfärda faktura föreligger inte för omsättningar som avses i 3 kap. 2, 4, 8, 9, 10, 11 eller 11 a §, 19 § första stycket 1, 20 §, 23 § 2, 3 eller 5 eller 23 a §.

3 kap. 8 § avser "Undantag för utbildning" och skulle MÖJLIGEN vara ett sätt för er att undvika att ställa ut fakturor.

Alternativt KANSKE ni kan hänvisa till reglerna om "självfakturering", vilket i korthet betyder att din kund ställer ut fakturorna själv (vilket skulle förklara avsaknaden av fakturor hos er).

Mitt förslag skulle dock vara att ställa ut fakturor för att inte riskera anmärkningar. Ni måste ju i vilket fall ha ett underlag / verifikation för varje transaktion.

Att ställa ut fakturor i efterhand är vanligt - av olika anledningar - så det är nog betydligt mer riskfritt än att inte ställa ut dem alls... Däremot upptäckte jag nu att fakturorna också måste SKICKAS (eller ställas till kundens förfogande), vilket vi ju inte gör. Hmmmm.... kanske dags att kontakta SKV då, om inte du eller Sofia har mer info om det?

Ha en skön kväll,

John
Sven_O
MEDLEM

Hej JL

Har nu studerat momslagstiftningen och särskilt kap 11. och det blir nog till att fakturera. Gäller  också att få den amerikanska kunden att förstå varför jag måste skicka faktura för belopp som redan är utbetalda enligt kontrakt.:)

Intressant att även du har USA-intäkter, misstänkte nästan det. . Och att du fakturerar dem? På engelska?

Har några praktiska frågor om faktureringen, som jag hoppas du (eller någon annan initierad) vill besvara.

Fakturerar du i dollar eller Svenska kr?

Antar att man kan fakturera i efterhand, även om pengarna redan finns på mitt företagskonto, men bättre med ett verifikat än inget alls. Mitt företag får betalt i dollar, och det som ramlar en viss dag varje månad är angivet i svenska kronor.

I min faktura tänkte jag – för enkelhetens skull - ange det bokförda svenska beloppet och hänvisa till det upprättade kontraktet (där beloppet är angivna i dollar). Eller måste jag skriva fakturan i dollar? Då kan det ju uppstå problem med vilken växelkurs det ska vara, och den varierar ju en hel del under tid.

Men vid närmare eftertanke utfärdar jag en faktura i USD med engelsk text, fick genom att chatta med Visma en vägledning i hur det fungerar i praktiken

Hur gick det förresten med dina kontakter med SKV?.

Ha det gott 
Sven-Olof

Halloj,

Ringde SKV idag (har inte hunnit gräva djupare), men kommer dra ett mail till dem för att få ett säkert svar. På telefon blev svaret efter mycket research att vi mycket riktigt måste skicka fakturorna till kunden. Jag sa då att vi ju kan skicka dem till en påhittad adress och han tyckte det var en lysande idé. Alltså, ett rätt puckat krav och även om jag betvivlar att man skulle få anmärkning på det så är jag ändå nyfiken på vad som gäller.... Uppdaterar den här tråden när jag fått svar.

I övrigt är jag inte så haj på Vismas faktureringsfunktioner tyvärr, men alla våra fakturor kommer ut på engelska. Det är väl en inställning antar jag, men för oss är det fine då nästan alla våra kunder är utländska. Vi säljer oftast i SEK och ställer därmed ut fakturorna i SEK, men när vi sålt i USD ställer vi ut fakturorna i USD - du kan ju fylla i både dollar-beloppet och det bokförda kronor-beloppet när du matchar inbetalningen. Hojta till om du inte får ordning på det!

/ John

En sak som en utställd faktura fixar är att visa var pengarna kommer ifrån och vad du sålt. Som byrå så skulle jag endera kräva en upprättad faktura eller en så kallad egenfaktura där betalar utställer en avräkning på vad som betalas och varför. Det är väl framförallt reglerna om penningtvätt som gör det nödvändigt.  I övrigt så har ni ju rett ut det mesta. Lycka till!

...som byrå ska du alltså egentligen också kräva att dina kunder SKICKAR fakturorna - även till kunder som inte vill ha dem. Den du 😉

Efter utdragen kontakt med SKV har jag nu äntligen fått besked:

 

I mervärdesskattelagen finns bestämmelser om i vilka fall en faktura ska utfärdas. Begreppet "utfärda" innebär att en faktura har upprättats och i nära anslutning till upprättandet även skickats till köparen. Om man inte gör det strider man alltså mot kraven i mervärdesskattelagen.

 

Man måste alltså även SKICKA utfärdade fakturor till kund - även om kunden begärt att inte få dem. Känns som ett ogenomtänkt eller förlegat krav...

 

/ John