Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Bokföring av utbetalning av utdelning

Hej!
Jag gjorde följande Resultatdisposition vid Årsstämman 2018-07-01
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel   
Balanserat resultat  252 338
Årets resultat   321 295
Summa   573 633
Disponeras enligt följande   
Utdelas till aktieägare  400 000
Balanseras i ny räkning  173 633
Summa   573 633
Jag gjorde under 2018 med er hjälp en migrering från e-Conomic till Visma eEkonomi baserat på årsavslutet 2018-01-31 i e-Conomic.
Jag har fått med 2099 Årets resultat till Visma eEkonomi men inte Balanserat resultat på 252338 kr som jag också måste använda för att kunna täcka och bokföra min utdelning på 400000 kr.
Hur får jag in”Balanserat resultat på 252338 kr till ett konto i Visma eEkonomi? Är det konto 2091 Balanserad vinst och förlust som gäller? Men hur gör jag med motkonto?
Stort tack på förhand för all hjälp till en nybörjare på Visma eEkonomi,
Kent
5 SVAR 5
Highlighted

Re: Bokföring av utbetalning av utdelning

Balanserat resukltat är den enda balanspost som saknas i din balansräkning har du en obalans mellan tillgångar och skulder och då räcker det med att lägga in värdet på konto 2091 i kredit.

Om du inte har obalans i din Balansräkning vid årets ingång så är det ytterligare ett konto i balansräkningewn där saldot saknas eller är felaktigt och det kontot ska du i så fall använda som motkonto till 2091 - det kan även vara fler än ett konto i så fall

Mikael
Highlighted

Re: Bokföring av utbetalning av utdelning

....motkonto blir fel term i detta läget - det är ju inget verifikat som ska registreras, bara ett eller flera ingående värden som ska registreras

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bokföring av utbetalning av utdelning


Hej Mikael!
Stort tack för snabbt svar.
Jag gjorde så här enligt en instruktion i ert forum som Kamilla hänvisade mig till.
Transaktionen utmynnade i:
2091 Balanserad vinst och förlust    
• A 35 2018-12-21 Registrering av Balanserat Resultat enligt Resultatdisposition -252 338,00
8999 Årets resultat     
• A 35 2018-12-21 Registrering av Balanserat Resultat enligt Resultatdisposition 252 338,00
Och dessutom har jag redan från migreringen från e-Conomic till Visma eEkonomi fått med:
2099 Årets resultat Ingående saldo perioden -323 508,00 
Det jag vill nu är att exekvera resultatdispositionen från årsstämman 2018-07-01:
Balanserat resultat                  252 338
Årets resultat                           321 295
Summa                                      573 633
Disponeras enligt följande                                                    
Utdelas till aktieägare              400 000
Balanseras i ny räkning           173 633
Summa                                       573 633
Med beloppen -252 338,00 och -323 508,00 på ”2091 Balanserad vinst och förlust” respektive ”2099 Årets resultat” tänkte jag bokföra utdelningen på 400000 kr.
Vad jag har snabbt uppfattat på forumet är att jag först överför 252 338,00 till något som heter ”2898 Outtagen vinstutdelning”. Dessutom resterande 400000-252338=147662 kr från ”2099 Årets resultat” till ”2898 Outtagen vinstutdelning”.
Och sedan vid utbetalningen av utdelningen ”nollställer” jag ”2898 Outtagen vinstutdelning” och krediterar mitt Bankkonto-konto med 400000 kr.
Är jag ute och cyklar?
Med vänlig hälsning,
Kent
Highlighted

Re: Bokföring av utbetalning av utdelning

Kedjan av bokningar går från 2099 årets resultat till 2091 balanserat resultat  vid nästkommande års början och från 2091 till 2898.

Mikael
Highlighted
MODERATOR

Re: Bokföring av utbetalning av utdelning

(uppdaterad av My Janhall MODERATOR ‎2019-12-02 10:29 )

Hej KentIngmar!

Du kan läsa mer om utdelning i tråden Bokföra föregående års resultat.

/Sofia