Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokslut ideell förening

Jag ska nu göra bokslut i föreningen och har bla. en fråga om medlemslotteriet: Vi har ett medlemslotteri som vi har dragningar på varje månad: Jag har lagt lotteriet som omsättningstillgång: Vi kör kontantmetoden men oftast säljs lotterna i början av december på julfesten för nästa år och blir då bokförda på i mitt tycke på fel år: dvs 2017 års lotter bokförs i december 2016: Nu vill jag bokföra dessa i december på ett konto så de blir överförda i januari på rätt år: Hur gör jag och vilket konto?

14 SVAR 14
KjellP
CHAMPION

Eftersom pengarna kommit in under 2016 ska vara på resultatet för 2017 så handlar det om en skuld till nästa år.
Jag tycker konto 2990 - övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter vore lämpligt.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för snabbt svar. Gäller detta även leverantörsskulder som är fakturerade 2016 men ska betalas i början av januari. Jag borde oxå upprätta två fakturor för hösten 2016 som inte är gjort men dessa får så fall en månad på sig att betala. Jag är ny kassör sen mars månad så detta är inte lätt.
KjellP
CHAMPION

Ja, fakturor som kommit in 2016 lägger du på konto 2440 - Leverantörsskulder över årsskiftet.

Det som du fakturerar i år men betalas nästa år lägger du på konto 1510 - Kundfordringar.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack det är mitt första bokslut och tidigare kassör har fört bokföringen manuellt men nu har jag missat en sak: skulle jag ha lagt in förra årets vinst som IB?
KjellP
CHAMPION

Eftersom du i år börjat med bokföringsprogram så bör du se till att föreningens balanskonton ligger med rätt siffror.
Börja med att kolla tillgångskonton - kassa, bank, eventuella inventarievärden mm.
Sedan kollar du skulder - ev. lån, avsättningar mm.

Skillnaden på dessa tillgångar 1XXX minus skulder 2XXX blir den summa som ska ligga på eget kapital 2060. Det är tidigare års samlade resultat.

Årets resultat lägger du på 2069. och i början av nästa år flyttar du den summan till eget kapital.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Men nu har jag kollat förra årets resultat och det var ingen vinst utan ett underskott. Samma redovisning fast tvärtom?
KjellP
CHAMPION

Återigen.

Eftersom du börjat i år med datoriserad bokföring så behöver du lägga in ingående balanser på tillgångar och skulder.

Eget kapital är de samlade resultaten från alla föregående år. Och samtidigt skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Visst kan du lägga in föregående års resultat, men då lägger du det på 2069. Sedan får du i början på året föra över detta till 2060 för att nolla årets resultat.

Jag tycker att eftersom du startar den här typen av bokföring i år är det smidigast att hoppa över det steget.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Dessa konto du upplyste mej om : 2990, 2440, 1510, och 2069 ska jag förutom det sista föra över i den löpande bokföringen innan bokslut eller lägga in beloppen som IB värden till nästa år och gör jag med de värden jag la in i början av året. Dvs alla tillgångar fr 2015 ..inga skulder finns. Tack för att du hjälper mej. Jag har inget annat stöd.
KjellP
CHAMPION

I en förening använder man den metod som kallas kontantmetoden eller bokslutsmetoden.
Det innebär normalt att man bokför en kostnad när men betalar fakturan och en intäkt när pengarna kommer in.
Men för att ge ett rätt resultat måste man ändå ta med kostnader och intäkter på det år som de berör.
Det innebär att vid årsskiftet måste man bokföra även de fakturor som inte är betalda.

Ex.
Föreningen har vid årsskiftet fått en faktura för bensin till trädgårdstraktorn och en faktura för en annons i lokaltidningen som ska betalas i januari.
Då bokför du dessa före årsskiftet:
D 5460   500:-
K 2440   500:-

D 5910   1200:-
K 2440   1200:-

Nu har "kostnaden" kommit på rätt år men "utbetalningen" görs nästa år. Efter årsskiftet när du betalar fakturorna så konterar du som följer (om du betalar dem samma dag):
D 2440  1700:-
K 1930   1700:-

På samma sätt hanterar du fakturor som du skickar ut från föreningen, men konterar dem på 1510 istället. Efter årsskiftet krediterar du 1510 när pengarna kommer in.

Lottförsäljningen som är gjord 2016 (som ska tillgodogöras för 2017) lägger du på 2990 över årsskiftet. Efter årsskiftet flyttar du över detta belopp till försäljningskontot du har för lotter.

Årets resultat bokför du på 2069
Kredit vid vinst och debet vid förlust. Motkonto är 8999.

Eftersom inga skulder eller avsättningar finns blir det sammanlagda värdet av alla tillgångar det värde du ska lägga på 2060 eget kapital.

I bokföringen måste summan av alla tillgångar (konton 1XXX) minus alla skulder och eget kapital (konton 2XXX) vara noll.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack och Gott Nytt År
KjellP
CHAMPION

Tack, och detsamma önskar jag dig och lycka till med ditt första bokslut.
Fd medlem
Inte tillämpbar

 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej

Bokför åt en fackförening och har då bokfört årets resultat enligt nedan då man gjort ett överskott

8999 - Årets resultat xxx(D)
2069 - Årets resultat xxx(K)

När då nytt år är skapat försöker jag få rätt på hur jag ska bokföra.

Tror att det blir enligt följande.

2069 - Årets resultat xxx((D)  
2060 - Eget kapital i ideella föreningar xxx(K)

Tänker jag rätt här?
KjellP
CHAMPION

Du har uppfattat allt helt riktigt. Tummen upp!