Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Ragnar
UTFORSKARE

Eget kapital och eget uttag i Handelsbolag

Jag tycker att Eget kapital borde minska allt eftersom en delägare tar ut pengar ur företaget. Men jag hittar inget belägg för det när jag söker svaret.

Anledningen till mina tankegångar är att det skulle vara tydligare om några delägare lämnar kvar mer än dom andra. Man kan ju arbeta in olika mycket.

1 GODKÄNT SVAR
AnnicaL
CHAMPION

Om vi antar att det är 2 delägare bör du ha kontona:

2010 Eget kapital delägare 1, 2020 Eget kapital delägare 2 etc.

2013 Egna uttag delägare 1, 2023 Egna uttag delägare 2 etc. 

2018 Egna insättningar delägare 1, 2028 Egna insättningar delägare 2 etc

2019 Årets vinst delägare 1, 2029 Årets vinst delägare 2 etc

 

Du bokför årets vinst D8999 samt K2019 och K 2029 med respektive delägares andel av vinsten. 

Egna uttag bokför du D2013/2023 etc och K1930. 

 

Vid ett nytt års början nollställer du 2013,2018 och 2019 mot 2010 och 2023,2028 och 2029 mot 2020. 

 

Jag är inte säker på vad du menar med vindlar, om det inte bara var en felskrivning? 

 

Lycka till! 

 

 

Visa lösning i originalinlägg

4 SVAR 4
AnnicaL
CHAMPION

För varje delägare bör bolaget lägga upp separata konton för Eget kapital, Egna uttag, Egna insättningar och Årets vinst. När ett år avslutas fördelas vinsten på delägarna till varje persons Årets vinst-konto. När ett nytt år inleds sammanförs saldona till Eget kapital för varje delägare så att de övriga kontona nollställs och man börjar på nytt för det nya året.

Handelsbolagets vinst delas mellan delägarna genom kreditering av de olika kontona, Årets vinst delägare 1 osv. Då ökar delägarens kapital i bolaget. Uttag debiteras respektive delägares konto för Egna uttag. Därmed minskar den delägarens kapital i handelsbolaget. Detta ska du självklart kunna utläsa ur bokföringen. Om vinsten ska fördelas olika mellan de olika delägarna bör ett avtal skrivas om detta så att inga oklarheter råder. Då ska också beskattningen göras så att vardera delägaren skattar för den del av vinsten som tillförts den delägarens kapitalkonto. 

 

Ragnar
UTFORSKARE

Hej AnnikaL!

Tack för ditt svar. Jag behöver supertydlig beskrivning dock. 🙂

Årets vinst 8999 -> Delägarens vinst 

Delägarens vinst -> Delägarens kapital


men när delägaren tar ut pengar??? Vindlar inte Delägarens kapital??

AnnicaL
CHAMPION

Om vi antar att det är 2 delägare bör du ha kontona:

2010 Eget kapital delägare 1, 2020 Eget kapital delägare 2 etc.

2013 Egna uttag delägare 1, 2023 Egna uttag delägare 2 etc. 

2018 Egna insättningar delägare 1, 2028 Egna insättningar delägare 2 etc

2019 Årets vinst delägare 1, 2029 Årets vinst delägare 2 etc

 

Du bokför årets vinst D8999 samt K2019 och K 2029 med respektive delägares andel av vinsten. 

Egna uttag bokför du D2013/2023 etc och K1930. 

 

Vid ett nytt års början nollställer du 2013,2018 och 2019 mot 2010 och 2023,2028 och 2029 mot 2020. 

 

Jag är inte säker på vad du menar med vindlar, om det inte bara var en felskrivning? 

 

Lycka till! 

 

 

Tack! Nu förstår jag!

 

Vindlar 😂. Ja det är ett skrivfel. Det ska var "Minskar". Jag hittade inte var Eget kapital minskade. Men ser att det gör det vid nollställningen. Jag hade missat att ta med Eget uttag i den konteringen. 👍