Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
VeronicaO
UTFORSKARE

Felaktigt saldo på 2650 flera år i rad

Hej,

Vi är ett aktiebolag och under några år har det funnits differenser på konto 2650 som ligger och stör. Summorna redovisade till Skatteverket stämmer.

 

Om jag vill ta bort beloppen, exempelvis 4 960 kronor, från 2650. Vilket motkonto skall jag då använda?

12 SVAR 12
AnnicaL
CHAMPION

Svar: Felaktigt saldo på 2650 flera år i rad

Hej

när det är sådana här fel finns det nog inga genvägar - det gäller att bocka av allt för att hitta vad felet består av. Det kan t ex vara rättelser av moms som gjorts i bokslutsarbetet och sedan även ingått i följande periods deklaration. Eller också gjordes en bokslutspost som man glömt att göra rättelsedeklaration för.

Det finns inget enkelt sätt att bara boka bort beloppet, man måste gå tillbaka för att hitta vilket konto det kommit från. 

 

VeronicaO
UTFORSKARE

Svar: Felaktigt saldo på 2650 flera år i rad

Hej Annica,

 

Det skulle jag kanske nämnt, men jag har gått genom åren och ser att det funnits differenser på exempelvis april månad 2016 med 2 kronor och juni månad 2017 med 4 960 kronor.

 

I januari gjorde jag en felaktig bokning, 1650/2650, vilket medförde att vi skulle ha en momsfordran som inte stämmer. Jag vill kunna få bort beloppet med ett passande motkonto för 2650.

AnnicaL
CHAMPION

Svar: Felaktigt saldo på 2650 flera år i rad

Då är det alltså juni 2017 som måste undersökas.  Är det bokfört nåt momsbelopp som inte togs med i deklarationen? Är det rätt bokfört ska deklarationen rättas, det är inte för sent 

VeronicaO
UTFORSKARE

Svar: Felaktigt saldo på 2650 flera år i rad

Jag har synat allting och vad jag kan se så är det de bokförda beloppen i Visma som är felaktiga, så jag kan inte skicka in en ändring när det jag har skickat in är korrekt 🙂.

 

Frågan är hur jag ska bokföra det internt? 🙄

AnnicaL
CHAMPION

Svar: Felaktigt saldo på 2650 flera år i rad

När du nu har hittat det som är fel ser du också vilka transaktioner det gäller. Då kan du vända dem mot samma konto/n som de "kom ifrån". Du får göra rättelsen nu då de tidigare boksluten är fastställda. Se till att du dokumenterar vad felen bestod av. 

 

VeronicaO
UTFORSKARE

Svar: Felaktigt saldo på 2650 flera år i rad

Då försöker jag med detta. Tack för hjälpen, Annica och God Jul! 😁

VeronicaO
UTFORSKARE

Svar: Felaktigt saldo på 2650 flera år i rad

Nu är jag tillbaka här igen med en följdfråga 🤔

 

Som jag har nämnt tidigare så stämmer momsdeklarationerna som vi har lämnat till Skatteverket. Differenserna har skett vid momsomföring vid varje månadsskifte, där justeringar i deklarationen inte har "följt med" vid omföringarna.

 

Jag har gjort en verifikation där jag tydligt har gjort justeringar för de år (2016-2019) där differenser finns med olika belopp på konto 2650 mot konto 2610.

 

Efter att jag har bokfört detta, som uppgick till otroliga 40 525 kronor, så har vi nu en differens på konto 2610, där detta belopp nu fattas. Vilket motkonto ska användas till 2610 för att utgående moms skall stämma?

 

Jag har försökt googla och luska ut detta, men ger upp och hoppas att en vänlig själ kan hjälpa mig 🤗

AnnicaL
CHAMPION

Svar: Felaktigt saldo på 2650 flera år i rad

Hej igen! 

Eftersom du bokat differenserna mot 2610 Utgående moms antar jag att du kommit fram till att anledningen till differenserna har varit för högt eller för lågt redovisad försäljning? Åt vilket håll har du differensen på 2610? Om det varit fel på den bokförda försäljningen som lett till att bokförda momsredovisningar vid månadernas slut behövt korrigeras när ni gjort deklarationerna låter det som om det är intäktskontot/kontona som behöver justeras. Kan det stämma efter din analys av differenserna? 

VeronicaO
UTFORSKARE

Svar: Felaktigt saldo på 2650 flera år i rad

Hej Annica,

Det är det här som är "krångligt". Försäljningssiffrorna stämmer i både bokföringen och det som är redovisat till Skatteverket. När jag skriver ut en momsrapport så har jag gjort justeringar manuellt på denna och utgått från den när jag redovisat till Skatteverket.

 

Tillsammans med momsrapporten kommer även ett förslag från programmet om hur jag ska kontera momsen vid omföring och där har jag inte gjort samma ändringar, så därför har det blivit differenser i bokföringen.

 

Nu har jag bokat skillnaderna 2610/2650, men detta har, som sagt, medfört att konto 2610 då har ett för litet belopp. Hade det varit under år 2020 så hade jag kunnat fixa detta lätt, men i och med att det är några år tillbaka, så har jag svårt att se hur jag ska göra på ett smidigt sätt.