Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fastigheter
UTFORSKARE

Förbrukat aktiekapital/fritt eget kapital

Om aktiekapitalet är 50 000 kr och eget fritt kapital är 15 000kr innebär det då att gränsen för förbukat kapital har höjts? att det alltså inte får understiga 32500 kr? (50%)

Eller räknar man bara på aktiekapitalet som är 50 000 kr?

 

Mvh

9 SVAR 9
AnnicaL
CHAMPION

Fritt eget kapital "går åt" först för att täcka en förlust. Om förlusten är större än så räknas det av  mot aktiekapitalet vilket innebär att en förlust på mer än 40000 (15000 + 50% av 50000) gör att det behöver upprättas en kontrollbalansräkning. 

 

Ok då fårstår jag, tack så mycket för hjälpen.

 

Mvh Caroline 

Fastigheter
UTFORSKARE

Hej.

Vi har gått in med erhållet aktieägartillskott för att få ett bättre resultat i företaget.

(Vi har gått in med en bil och ett släp)

Föremålen vi har gått in med förlorar ju värde med tiden och detta måste väl redovisas men hur?

 

Sedan undrar jag om erhållet aktieägartillskott omvandlas till aktiekapital eller är det två skilda saker?

 

Mvh

Hej

för det första blir det inte något bättre resultat i företaget av ett aktieägartillskott, däremot blir det en starkare balansräkning. 

Du ska bokföra bil och släp som inventarier och göra avskrivningar på dessa som om de köpts in på vanligt sätt. Därmed kommer värdet att minskas över tid. 

För att omvandla aktieägartillskottet till aktiekapital krävs att bolaget tar beslut om fondemission, anmäler till Bolagsverket (eventuellt kan bolagsordningen behöva ändras om aktiekapitalet kommer att bli högre än det maximala enligt gällande bolagsordning) och följer de regler som gäller för emissioner. Det finns bra material att läsa på verksamt.se. 

Om man inte gör emissonen kommer aktieägartillskottet att stå kvar som fritt eget kapital. Beroende på om det är villkorligt eller ovillkorligt kan det återbetalas till aktieägaren men då måste det finnas tillräckligt med fritt eget kapital precis som vid utdelning och beslut ska tas på en bolagsstämma, ordinarie eller extra. 

Okej, tack för svar.

Då blev jag klokare. Tack

 

Mvh Caroline 

En följdfråga.

När jag gör avskrivning på erhållet aktieägartillskott i form av inventarie så kommer väl det att bokföras som en kostnad?

Blir det verkligen rätt eftersom jag har skänkt inventarien för att få en starkare balansräkning.

Jag förstår absolut att inventarien sjunker i värde. Kan man göra en nedskrivning/värdeminskning istället? eller är det samma som att göra en avskrivning?

Nedskrivning blir också en kostnad. Ingen skillnad mot avskrivning således.

 

Jag har lagt in inventarierna som du skrev och dom har minskat i värde så allt är i sin ordning.

Det som fortfarande ligger oförändrat är erhållet aktieägartillskott. Denna post bör väl debeteras eller tänker jag fel?

 

Mvh Caroline

Ville bara uppdatera tråden med att svar på detta finns i tråden Aktieägartillskott i form av inventarier som ska skrivas av om någon annan skulle ha samma fundering. 🙂 


/My