Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Försäljning av inkråm

Hej ! 

Har sålt ett inkråm som innefattar en del inventarier som vi tidigare gjort avskrivningar på och en del "goodwill". 
Har bokfört kassa händelsen via kassa/ bankhändelser och fakturan som vi ställt. 

Hur bokför jag resterande händelser ? Stort tack för hjälpen ! 
7 SVAR 7

Re: Försäljning av inkråm

1 Har du i balansräkningen  konto för anskaffningar bokfört i debet och konto för avskrivningar bokfört i kredit?
I så fall krediterar du anskaffningskonto med det belopp de sålda inventarierna köptes in för - detsamma med goodwill - och debiterar konto för avskrivningar med de belopp som de sålda inventarierna skrivits av med.

Du skriver att du har bokfört fakturan du ställt ut , hur har du bokfört den?

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Försäljning av inkråm

Fakturan är bara bokförd som försäljning varor Sv. momsfritt. Detta kanske inte var korrekt ? 
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Försäljning av inkråm

1510 - Kundfordringar
1930 - Checkräkningskonto
Highlighted

Re: Försäljning av inkråm

Om du lyfte moms på inköp av inventarier och goodwill blir det inte rätt. Bedriver du momspliktig verksamhet?

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Försäljning av inkråm

Ingen moms är lyft. 
Bolaget har tidigare bedrivit momspliktig fs. 
Highlighted

Re: Försäljning av inkråm

Vid inkråms försäljning ingen moms.

Boka bort inventarier, gjorda avskrivningar och boka resen som vinst anläggnings tillgångar.

Boka också bort godwill ur balansen. Blanda inte in försäljningskonton och betala ingen moms.

Tomas Tobiasson

Highlighted
NY MEDLEM

Inkråms försäljning med förlust

Hej!

Jag har en inkråms försäljning som jag har sålt med förlust. Hur ska den bokföras?

Exempel, jag köpte den för 600.000:- och har bokfört det som ett värde som Goodwill. Har även skrivit av hela värdet. 

Säljer för 200.000:-, Dvs en förlust på 400.000:- 

Hur ska det bokföras?