Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Natalie1
NY MEDLEM

Hej! Lösa upp reservation för revisionskostnad

Jag har precis börjat bokföra åt en liten BRF (ej momspliktig) och bokför enl. kontantmetoden. Förra året sattes 10 000kr upp på konto 2990 för förväntade revisionskostnader avseende 2015. Nu fick jag just fakturan och den uppgår till 10 250kr. Jag löser upp avsättningen på 2990 (och får göra en ny för årets bokslut för förväntade revisionskostnader) men hur gör jag med resterande 250kr som ju är en kostnad som avser föregående år? 
3 SVAR 3
Carl Cipranic
FD ANSTÄLLD

Re: Hej! Lösa upp reservation för revisionskostnad

Hej!

Eftersom du använder kontantmetoden så skall betalningen registreras när den i verkligheten sker, det vill säga nu när du betalar den.

Det du gör i detta fall är att du kommer boka hela kostnaden på rätt kostnadskonto enligt faktura, därefter får du skapa en verifikation där du minskar beloppet på kostnadskontot genom att återföra beloppet från 2990 ex, 2990 Debet och 5010 Kredit, kostnaden som uppstod utöver den avsatta kommer påverka årets bokföring, detta då du använder kontantmetoden. 

/Carl
Natalie1
NY MEDLEM

Re: Hej! Lösa upp reservation för revisionskostnad

Tack! 
Visst bör jag göra en ny avsättning i årets bokföring för årets förväntade kostnad avseende revision trots att denna kommer betalas först 2017 även om jag använder kontantmetoden? (för att kostnaden ska hamna på rätt år resultatmässigt?)
Mvh Natalie
Carl Cipranic
FD ANSTÄLLD

Re: Hej! Lösa upp reservation för revisionskostnad

Hej!

Jag tolkar BFN:s rekommendationer som om du kan göra en avsättning för framtida kostnader om de uppfyller särskilda krav enligt den redovisningsmetod som du använder dig utav.
Där är skillnader mellan K2 och K3 vad avser dessa avsättningar enligt följande:

K3-regler Enligt punkt 21.4 i BFNAR 2012:1 "Årsredovisning och koncernredovisning" (K3) ska en avsättning endast redovisas om

  • 1) företaget på balansdagen har en befintlig legal förpliktelse eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse,

  • 2) det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att reglera förpliktelsen, och

  • 3) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
K2-regler För mindre aktiebolag som tillämpar det allmänna rådet BFNAR 2008:1 "Årsredovisning i mindre aktiebolag" (K2) gäller att ett företag ska redovisa en avsättning i balansräkning K2 när

  • 1) det enligt avtal eller offentligrättsliga regler har ett åtagande som härrör från en inträffad händelse,

  • 2) det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet, och

  • 3) företagen kan göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet.


Du kan läsa mer om vad som gäller enligt BFN:s rekommendationer kring detta på BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning

Tack för din fråga!

/Carl