Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Storeowner
MEDLEM

Hjälp med avskrivning

Hjälp med att skriva av Inventarier - Hur gör man?

Mitt AB har 5488 kr i S:a Materiella anläggningstillgångar och så här är summorna:
Konto 1221        39 907 kr
Konto 1229      - 34 419kr

Hur räknar man fram vad som skall skrivas av?

Tack
11 SVAR 11

Kolla först vilket belopp som skrevs av föregående år, konto 783X (kanske 7832) i resultaträkningen

Det mesta du kan skriva av i år är 5 488 kr (39907-34419)

Mikael

Förra året skrevs det av 2 412 kr.
Men om man kan skriva av allt, bör man då inte göra det?

Du finner svaret på den frågan genom att gå bakåt i tiden och se när respektive inventarie som ingår i beloppet 39 907 är inköpt.

Mikael

Den inventarie som köptes in, gjorde dec 2016. Så hur får jag fram vilken summa som skall skrivas av i år?

Så du menar att en inventarie som köptes 2016 för 39 907 kr är under 2016 och 2017 hittills avskriven med 34 419 kr, trots att bara 2412 kr skrev av förra året, det låter inte rimligt.

Nej, förlåt och de var ingen rimlighet i detta.. Så här är det givetvis...dec 2016 köptes det inventarie för 6907 kr..

Då är det den som skrivits av tillsammans med någon tidigare anskaffning, men troligtvis är en del av de tidigare anskaffningarna redan avskrivna, det borde finnas en bilaga från tidigare år där du kan läsa dig till hur den planenliga avskrivningen sett ut under de tidigare åren

Mikael

Om man avstår att skriva av ett år, är det något som man inte får eller bör göra?

Det känns som om du behöver stapla upp allt, så det blir rätt. Efter det, gör du det enklaste och den kanske vanligaste, du skriver av 20% per år per inventarium (gör detta i Excel först eller på ett löst papper vid sidan av).

Gå bakåt och se hur samtliga inventarier avskrivits.  Börja med första inventariet och räkna fram hur mycket bör ha skrivit av varje år. Se om det stämmer med verkligheten. Beta av alla en efter en.

Varje enskilt inventarium skriver du av med 20% per år (vi säger så för enkelhetens skulle även fast man kan finlira lite). Det heter avskrivning enligt plan, det betyder att man har bestämt att man skriver av med en förutbestämd procentsats årligen.

Man skriver alltså inte av hipp som happ.

Hör av dig om du undrar över något, för det här var verkligen en kortversion.

Mvh Lena

Det står dig helt fritt att bestämma dig för ett mindre belopp än den högsta tillåtna avskrivningen.
Avskrivningar kan och får användas för planering av resultatet upp till det högsta belopp som är tillåtet och jämförelsen för att veta vilket belopp som är det högsta tillåtna är att räkna antingen 

30 % avskrivning på restvärdet från förra året ( plus årets anskaffningar)
20 % avskrivning på tidigare års anskaffningsvärden (plus årets anskaffningar )

Mikael

Finns väl minst två saker att tänka på när det gäller avskrivning av inventarier. Dels så skall du ju bestämma en planmässig avskrivning som följer den teoretiska ekonomiska livslängden. Sedan så får du ju göra skattemässiga avskrivningar precis som Mikael skriver men du måste skilja på dom och den planmässiga avskrivningen. Den skattemässiga gör i princip att du aldrig kan skriva av en inventarie fortare än på fem år.
Sedan så måste man i aktiebolag även se upp med marknadsvärdet. Skulle marknadsvärdet vara lägre än det bokförda värdet så skall nedskrivning göras... Man får ju inte ha övervärderade tillgångar... Lycka till!