Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Hur bokför jag eget uttag av varor i enskild firma?

(uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-04-08 14:52 )

Hej!

Hur bokför jag eget uttag av varor? Alltså från grunden? Kassa- och bankhändelser?
Sedan..?

Har provat att lägga till en händelse. Har förstått att man ska räkna det egna uttaget som en intäkt, men jag gör nog fel för får den dubbla summan att stämma av mot i kredit..

1 GODKÄNDA LÖSNINGAR

Godkända lösningar
Highlighted
FD ANSTÄLLD

Re: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi

Hej!
Jag tänker mig att du har en enskild firma. Ett privat uttag där utgör en minskning av företagets skuld till ägaren. Du kan då debitera antingen konto 2010 Eget kapital, 2011 Egna varuuttag eller 2013 Övriga egna uttag. Du behöver även ta upp momsen för varans inköpspris i bokföringen, så en kontering skulle kunna se ut så här. Jag tar som exempel att varans försäljningspris är 1000 kr exklusive moms, inköpspriset är 400 kr exklusive moms och avdrag för ingående moms har gjorts med 25%, alltså 100 kr i det här fallet.

Konto 2011 Egna varuuttag Debet 1100 kr
Konto 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% Kredit 100 kr
Konto 3011 Momspliktiga uttag 25% sv Kredit 400 kr
Konto 3054 Försäljn varor sv momsfri Kredit 600 kr.

Detta kan du bokföra som en manuell verifikation i programmet, under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Konto 3011 finns inte upplagt vad jag kunde se så det får du skapa manuellt under Inställningar - Kontoplan. Momskoden ska vara 06 - Momspliktiga uttag 25% på det kontot.

Visa lösning i originalinlägg

39 SVAR 39
Highlighted
FD ANSTÄLLD

Re: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi

Hej!
Jag tänker mig att du har en enskild firma. Ett privat uttag där utgör en minskning av företagets skuld till ägaren. Du kan då debitera antingen konto 2010 Eget kapital, 2011 Egna varuuttag eller 2013 Övriga egna uttag. Du behöver även ta upp momsen för varans inköpspris i bokföringen, så en kontering skulle kunna se ut så här. Jag tar som exempel att varans försäljningspris är 1000 kr exklusive moms, inköpspriset är 400 kr exklusive moms och avdrag för ingående moms har gjorts med 25%, alltså 100 kr i det här fallet.

Konto 2011 Egna varuuttag Debet 1100 kr
Konto 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% Kredit 100 kr
Konto 3011 Momspliktiga uttag 25% sv Kredit 400 kr
Konto 3054 Försäljn varor sv momsfri Kredit 600 kr.

Detta kan du bokföra som en manuell verifikation i programmet, under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Konto 3011 finns inte upplagt vad jag kunde se så det får du skapa manuellt under Inställningar - Kontoplan. Momskoden ska vara 06 - Momspliktiga uttag 25% på det kontot.

Visa lösning i originalinlägg

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi

Varför ska man utgå från försäljningspriset vid eget uttag? Är det inte inköpspriset man utgår ifrån?
Förklara gärna för en novis.
Highlighted
FD ANSTÄLLD

Re: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi

Hej!
Reglerna säger att när du tar ut varor från din näringsverksamhet ska uttaget redovisas som en försäljning till marknadsvärde/försäljningspris.

Vid uttag av varor ska utgående moms redovisas på det lägsta av inköpspriset eller marknadsvärdet, om avdrag gjorts för ingående moms vid inköpet av de uttagna varorna.

Det står om det i följande broschyr på sidan 20:
http://www.skatteverket.se/download/1...
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi

Vad gäller om varorna är inköpta från annat EU Land med omvänd skattskyldighet vilket värde beräknas momsen på då? 
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi

Varifrån varorna är köpta spelar mindre roll. Det som är avgörande är till vilket pris varorna skulle ha sålts.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi

Okej så jag ska avsluta min enskilda firma och ta ut varor som jag kunde sålt får 2000 Exklusive moms
Köpt in dom för 1000 Exklusive moms
så ska det då bokföras 

Eget uttag/Egna varuuttag debet 2250kr
Konto 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige kredit 250kr
Konto 3011 har jag inte ska jag då skapa detta konto? kredit 1000kr
Konto 3054 Försäljn varor sv momsfri Kredit 1500kr 


Bokföringsförslaget visar 
2013 egna uttag 2500kr
2612 Utgående moms på egna uttag 500kr
3051 Försäljning varor 2000kr

Vilket av dessa stämmer?
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi

Eget uttag/Egna varuuttag debet 2500kr
Konto 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige kredit 250kr
Konto 3011 har jag inte ska jag då skapa detta konto? kredit 1000kr
Konto 3054 Försäljn varor sv momsfri Kredit 1250kr 

Så borde konteringen då se ut. Om du inte har konto 3011 kan du skapa det och ange momskod 06 - 25% på kontot.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi

Får det inte riktigt att stämma med andra belopp
Vilket belopp fylls i på 3054 är det summan av 3011+2611? för i exemplet längre upp får jag inte att stämma med detta.

Är beloppet för varuuttag summan av 2611 3011 och 3054 eller är det försäljningspris ex moms + momsen som drogs av vid inköp 

Om jag tar andra siffror så stämmer det inte
Säg inköp 1050 ex moms
och försäljning 1560  ex moms

Edit
tror jag förstår nu
Egna varuutag 1950 Debet 1950kr
Utgående moms på försäljning inom Sverige kredit 262kr
Momspliktiga uttag 25% sv Kredit  1050kr
 Försäljn varor sv momsfri Kredit 638kr

3054 är diffen mellan egna uttag - utgående moms - momspliktiga uttag ?
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi

Precis. 354 ska alltså innehålla den icke skattepliktiga delen av uttaget.