Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Överföring från företagskonto till Bundet eget kapital -eEkonomi

Skall överföra efterskänkta medlemsinsatser till 2083 Medlemsinsatser (minusbelopp på Resultatrapporten) under Bundet eget kapital. Tyvärr minskade BÅDA posterna vilket ju inte var meningen. (Tyvärr gick det inte att ta bort verifikationen, utan jag tvingades skapa en korrigeringsverifikation.) Hur skall jag gå till väga? /amatör-Linnea
PS Gäller ekonomisk förening.
14 SVAR 14
Fd medlem
Inte tillämpbar

På vilket konto är de insatser du ska boka till 2083 redan bokförda ? Och hur ? Debet eller kredit?
Mikael pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Som kredit. På 1930. Efter försäljning av fondandelar vilket föreningen kallat "reservfond". Jag har under året överfört fyra nya medlemsinsatser från 1930 (debet) till 2083 (kredit), och det har ju funkat. Nu när jag tänker överföra efterskänkta medlemsinsatser, som hamnat i Swedbankfond (nu såld), då blir saldot i Reservfond 2086 mindre. Även när jag provar att gå vägen över medlemsinsatser 2083./amatör-Linnea
Fd medlem
Inte tillämpbar

När medlemsinsatser betalas in är det inte rätt om de krediteras 1930 - vilket motkonto har du i så fall debiterat när du krediterat 1930?

De efterskänkta medlemsinsatserna är väl från början också bokförda 1930 debet och 2083 kredit. 
När föreningen sedan har placerat pengar i Swedbankfond har de väl bokat de placeringarna kredit bank 1930 och debet det tillgångskonto som kallas Swwedbankfond. Rätt?

Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Nu svarar jag på "ren" svenska. Medlemsinsatserna är inbetalda på vårt bg = föreningens företagskonto. När jag bokför transaktionen, sker det genom medlemsinsatsen (2083) på kredit och företagskontot (1930) på debet.
De efterskänkta medlemsinsatserna "fanns" på en fond i Swedbank, som föreningen skaffade för snart 15 år sedan i syfte att skapa en reservfond (enl Lagen om ekonomiska föreningar), men dit inga efterskänkta insatser därefter satts in genom köp av nya fondandelar. 
Nu är samtliga fondandelar sålda och avsikten är nu att i den ca tio år senare i databokförings-programmet skapade Reservfond 2063 tillföra de insatser, som "etiskt" sett (efter genomgång av gamla handlingar) bör finnas där. Hänger du med?
De nu sålda fondandelarna finns nu på 1930. Jag vill föra över en summa därifrån, antingen direkt till Reservfond 2063 eller via Medlemsinsatser 2083. Så att saldot på 1930 minskar och det bundna kapitalet (minusbeloppet) ökar. /amatör-Linnea
Fd medlem
Inte tillämpbar

Den fond i Swedbank du pratar om, var finns den i din bokföring , debet resp kredit?
Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Den fonden fanns på 1940. De ca 4000 kr hamnade så klart på 1930 efter försäljningen. 1940 står nu på 0,00, sedan jag fört in förlusten på 8350./amatör - Linnea
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om jag förstår dig rätt har du ett positivt saldo på 1930 debet och i balans mot det har du ett kreditsaldo på 2063 och ett på 2083 - båda kontona består av medlemsinsatser i någon form.
Om du nu vill pstadkomma en ändrad fördelning av insatserna gör du det genom debet- och kreditbokföring mellan dessa två konton. Din behållning på 1930 påverkas ju inte av det och ska då inte blandas in.

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja, jag har ett positivt saldo på 1930. Men efter försäljningen av Swedbankfonden är 1200 kr på detta konto "öronmärkta" och skall flyttas till 2086.
På konto 2083 finns också efterskänkta medlemsinsatser, som vid tidigare års bokslut borde ha flyttats till 2086 .
Lagen om ekonomiska föreningar säger att reservfonden initialt skall omfatta 20% av medlemsinsatserna. Och att efterskänkta medlemsinsatser skall överföras till reservfonden, vilken endast får användas att täcka förlust. Och då efter beslut från stämman.
Fram till försäljningen har föreningen haft två reservfonder - Swedbank-fonden, där föreningen inköpte fondandelar motsvarande ovan nämnda 20% samt ytterligare en på 2086, som initialt uppgick till samma belopp, men som bundet kapital.
Tyvärr har jag svårt att hänga med i debet/kredit-resonemanget. Har ingen erfarenhet från bokföring, men är nyfiken och noggrann. Samt den enda på stämman, som var beredd att åta sig uppdraget. (Och jag, som var så nöjd att släppa ordförandeskapet......) /amatör-Linnea
Fd medlem
Inte tillämpbar

Den del av 2083 som ska flyttas till 2086 löser du genom att debitera konto 2083 och kreditera 2086 på så sätt bokför du stämmans beslut, du ska inte bokföra något på konto 1930 i samband med det.

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jo, jag har ju 1200 kr på 1930, som jag vill föra över på Reservkontot 2086. Alternativt först till konto 2083 och sedan över till 2086, om det är enklare. (Gjorde ett försök - 1930 minskade, men det gjorde tyvärr också 2083....) /linnea
Fd medlem
Inte tillämpbar

Föreslår av avslutar konversationen. Svårt att förklara ordentligt utan att lämna ut föreningen. I alla händelser känns det som vi gör en höna av en fjäder. Det är små belopp det rör sig om och förhoppningsvis kan jag få hjälp på plats efter årsskiftet.
Tack för ditt engagemang! /Linnea
Fd medlem
Inte tillämpbar

OK
Men menar du att du inte har några pengar på något konto i Swedbank (det konto som du i bokföringen döpt till 1930)? Är det därför du ska kreditera 1930?

Kort bara ; saldot på bankkontot (om du bara har ett konto i banken med pengar på) förändras ju inte för att du ska boka om medelmsinsatserna från insatser till eftergivna insatser (från 2083 till 2086)

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Klart jag har pengar på bankkontot (1930)! Men du har rätt - saldot ändras ju inte bara för att jag bokar om! Så dum får man bara vara när man är oerfaren! Jag måste tänka om och tänka rätt. Tack för hjälpen! /Linnea
Fd medlem
Inte tillämpbar

Lycka till

Mikael