Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Redovisning av Airbnb som näringsidkare (moms) - eEkonomi

Vi hyr ut en gäststuga via Airbnb isådan omfattning att vi blir näringsidkare ochmomsredovisningsskyldiga. Jag får inte ihop det riktigt, det härmed bokföringen och dess konton.

Mitt redovisningsfall börjar med enbankhändelse. Jag får 3800:- utbetalt till bankkontot.


Jag redovisar detta som; 1930 Företagskonto, Debet 3800

Airbnb har innehållit en serviceavgiftpå 200:- Detta är att betrakta som köp av tjänst i EU-land ochbeskattas med 25% moms i Sverige. Jag redovisar detta som;


4535 Inköp av tjänster från EU, 25%moms, Debet 200
2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varoroch tjänster i Sv kod 48, Debet 50
2614 Utgående moms omvändskattskyldighet 25% kod 30, Kredit 50

Så var det redovisning av intäktenmed 12% moms på denna. Gästen har ju betalt ink moms Jag redovisardetta som ;


3014Uthyrning tillfälligt boende 12% moms kod 05, Kredit 3393
2621Utgående moms försäljning i Sverige 12% kod 11 Kredit 407

Kruxet är att nu balanserar inte dettapå kreditsidan. Serviceavgiften, en intäkt som jag aldrig fått,saknas nu. Att bara lägga på 200 på 3014 ”Uthyrning tillfälligtboende 12% moms kod 05” verkar galet eftersom vi har ju redanhanterat momsen som var 25% på detta. Jag tänkte attserviceavgiften är att likna vid lämnad rabatt eller annanförsäljningsomkostnad och man kunde lägga den på 3790 Övrigintäktskorrigering


Jag vet inte hur man gör. Krångligtär det i varje fall.

10 SVAR 10
Fd medlem
Inte tillämpbar

Vad jag förstår, var den totala summan du skulle fått 4000:-
Sedan drogs en avgift på 200:- för servicen och du fick utbetalat 3800:- istället.

Om vi staplar upp det här och delar upp det i intäkt och kostnad får jag som följer:

1930 (D)         4.000:-    inkommande peng
2621 (K)            428:40 i moms (10,71% av dessa 4.000:- "bakvänd moms" av 12%)
3014 (K)         3.571:60 som intäkt

1930 (K)            200:-    Utgående peng
4535 (D)            200:-    Kostnad för service
2645 (D)              50:-    moms
2614 (K)              50:-    moms


Om vi stryker både 1930 i debet och kredit och nettokonterar dessa, blir det 3.800:- i debet istället och det var den summan som kom in på ditt konto.


//L

Helt korrekt svar från LW!

Om du ofta får det utbetalt på detta sätt så skulle jag göra ett bokföringsförslag på detta så får du upp alla konton med automatik. Då blir det väldigt simpelt att bokföra. 🙂

Mvh
Lovisa
Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,
Tack för svar.
Jag ska alltså betala 12% moms på bruttobeloppet. Jag betalar ju 25% på bokningsavgiften (tjänst inom EU) som sen visserligen drar av. Blir det inte dubbelt?

Jag har dock lite problem fortfarande. 
Jag startar med en bankhändelse i eekonomi, en grå ruta 1930 som inte går att ändra i. Jag kan inte korrigera med en post i 1930 (D) 200:- för att programmet accepterar inte flera konteringar i 1930.

1930 (D)          3800:-   inkommande peng
1930 (D)            200:-   fiktiv inbetalning (funkar inte i programmet)
2621 (K)            428:40 i moms (10,71% av dessa 3800:- + 200?:- "bakvänd moms" av 12%)
3014 (K)         3.571:60 som intäkt

1930 (K)            200:-    Fiktiv utgående peng
4535 (D)            200:-    Kostnad för service
2645 (D)              50:-    moms
2614 (K)              50:-    moms

Att bara utesluta extra konteringen i 1930 gör att det ser lite konstigt ut med moms och intäkt tycker jag.

1930 (D)          3800:-    inkommande peng
2621 (K)            428:40  i moms (10,71% av 3800:- + 200:- "bakvänd moms" av 12%)
3014 (K)         3.571:60  som intäkt
4535 (D)            200:-    Kostnad för service
2645 (D)              50:-    moms
2614 (K)              50:-    moms

Det ser helt korrekt ut! Du måste betala moms på hela försäljningssumman. Det är ju ingen moms på avgiften när tjänsten är utomlands (förutom omvänd moms förstås).
Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Lovisa,
Som du skrev:
"Om du ofta får det utbetalt på detta sätt så skulle jag göra ett bokföringsförslag på detta så får du upp alla konton med automatik. Då blir det väldigt simpelt att bokföra. :-)"
Precis, det är detta jag sitter och gör just nu:-) men jag tycker att det känns obekvämt att beräknade momsbeloppet 428:40 är på 4000:- och det står 3800:- i 1930. Jag kan inte göra 1930 (D+K) 200:- i programmet. 

Det blir så. Förstår att man kanske tycker att det ser konstigt ut men för mig som jobbar med redovisning och har stött på detta ofta så är det inget konstigt alls. Alla som har olika betallösningar med iZettle osv har ju samma problematik med avdrag på försäljningssumman.

Hade jag bokfört i annat bokföringsprogram hade jag ändå bokfört bara en insättning på 3800 kr på bankkontot för det är ju det som kommit in. Det blir inte rätt att bokföra 4000 kr i debet och 200 kr i kredit.
Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag ska nog tänka som så att jag utgår från en intäkt på; 3014 (K)  3.571:60 som jag betalar 12 % moms på.
Sen så köper jag en tjänst för 200:- och så kommer resultatet 1930 (D) 3800:- på sista raden.
Det var när jag skulle bena ut 3800:- som jag trasslade bort mig.

Tack så mycket.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej
Måste fråga är din "gäststuga" momsregistrerad? Om du inte har gjort det så behöver du inte erlägga någon moms. För uthyrning av fastigheter gäller frivillig momsregistrering.

Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om jag hyr ut möblerad bostad för korttidsboende mer än 16 veckor under året så är man klassad som näringsidkare av skatteverket.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Då är det momspliktigt helt klart. Tänkte på om det var för kortare tid än 16 veckor om året.