Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Då tackar jag för helgens lästips och så återkommer jag på måndag. Känns nästan som man fått en brevvän...
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Hej Pär, om jag förstått det rätt blir det alltså såhär: Jag sätter av månatliga premier till värdepappersdepån (fondkontot). När jag sedan säljer av fondandelarna (går i pension) betalar jag bolagsskatt på premieinbetalningarna såväl som värdestegringen på fonderna?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Hej igen Camilo!

Nu är det dags för lite allmän företagsekonomi. Bokföringsproblemet är löst – återstår att bringa ljus över det här med skatterna.

När man tittar på ett AB:s ekonomi så utgår man från Balansräkningen. Den visar alla tillgångar och skulder vid en given tidpunkt. Varje räkenskapsårs intäkter och kostnader visas i en Resultaträkning och slutposten, resultatet efter skatt, förs över till Balansräkningen. I Balansräkningen finns därför endast beskattade tillgångar (om vi bortser från den obetalda skatten på obeskattade reserver). Det är därför som skatteexperterna kan formulera sig i likhet med: ”...bygga upp pensionskapital med beskattade vinster”. Obs att det är bolagets skatt det handlar om (inte ägarens). Alla tillgångsposter såsom inventarier, kundfordringar, bankmedel etc. har beskattats med AB-skatt, för närvarande 22%. Om man då väljer att föra över bankmedel till fondsparande som skall användas till ägarens pension så flyttar man alltså beskattade medel inom det egna företaget. Man tar medel från bankkontot och för över till en fond. Konstigare än så är det inte. I samma andetag som pengarna förs över till fonden uppstår i det här fallet en skuld (på samma belopp) till ägaren. Denna skuld bokas mot ett konto i resultaträkningen som klassas som icke avdragsgill, d.v.s. bolaget får inte mindre skatt de år som detta sparande pågår. Det får man däremot de år som pensionen betalas ut, den kostnaden är naturligtvis avdragsgill. Och det är ju logiskt, då handlar det inte längre om att flytta pengar inom balansräkningen (från bank till fond) utan att plocka ut pengar från AB:t och föra över dessa till ägaren i form av en avdragsgill pension.

Som du ser av ovanstående funkar det här med skatten egentligen tvärtom mot vad du trodde: Ingen skattepåverkan de år du sparar utan lägre skatt de år i framtiden när pensionen tas ut.

Ett riktigt stort lycka till med placeringarna!

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Nej, så enkelt är det inte.
Här handlar det om TVÅ händelser parallellt. För det FÖRSTA tecknar bolaget en pensionsutfästelse, som resulterar i en skuld och en kostnad. För det ANDRA säkerställs denna genom en kapitalförsäkring som skall bokas ”värde kapitalförsäkring” och uttag bankkonto.

Konto 7421 är, som du påpekar, inte avdragsgillt men det är likafullt en kostnad. Det finns många andra kostnader som inte är avdragsgilla (medlemsavgifter, representation överstigande 90 kr/person, privat sjukvårdsförsäkring mm), och dessa bokförs som vilka andra kostnader som helst.


Highlighted
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Innebär det att när direktpensionen flyttas tillbaka till företaget så blir det en intäkt?
Jag tycker det är konstigt. Skulle jag flytta pengarna till en annan bank (bankkonto) blir det en bokning bara i BR.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Jodå,

Du har helt rätt i det. När pengarna kommer in någon gång i framtiden blir det bankkontot debet och något konto som påverkar gruppen personalkostnader kredit. Den bokningen ”möter” sedan utbetalningen av pensionen till ägaren och därmed blir det ingen påverkan på resultatet. Vi har ju redan fått kostnaden de år vi gjort betalningar till värdedepån.

Men du kanske tänker på det fall att du bara flyttar själva depån till någon annan förvaltare. Då tycker jag inte att du behöver bokföra någonting alls eftersom värdet är detsamma.

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Är helt och hållet med på ditt sista inlägg Pär. Är i exakt samma sits och ska gå över till eekonomi om ngr dgr. Har fondkont för dírektpension men ingen kapitalförsäkring. Så; nybörjare som jag är kan du snälla förklara för mig hur jag i praktiken ska bokföra kalaset. Jag gör avsättning 5000 kr per månad.

Med vänlig hälsning Anna

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Hej,

kan man göra detta med en verifiering? Hur rekommenderar du detta för Visma eEkonomi, vill gärna sätta upp et bokföringsförslag.

Tack i förvag!
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Hej Pär, hoppar in i denna gamla tråd och chansar på en fråga i samma ärende. Jag har haft en direktpension som bokförts enligt ovan. (1385 och 1930 för "pengarna" samt 2230 mot 7421 för avsättningen). Nu har jag jag och min pensionsrådgivare bestämt att ta tillbaka  direktpensionen till företaget (riva utfästelsen) och fortsätta spara i vanlig traditionell pensionsförsäkring. Pengarna i kaptialförsäkringen fortsätter alltså vara en tillgång i företaget, men utfästelsen rivs och avsättningen ska tas bort.  Frågan är hur återföringen av avsättningen behandlas. Enligt vad jag kommit fram till så ska konto 7420 (Förändring av pensionsskuld) användas för att bokföra bort avsättningen på 2230. I boköringen uppstod då en ganska stor intäkt i resultatrapporten. Det är ju rätt i att det ska förändra kapitalet, men det är ju inte en intäkt som det ska skattas för. Det är ju från början redan skattade pengar som satts av då avsättningen till direktpension inte är avdragsgill för företaget, samt att värdeförändring i kapitalförsäkringen redan är skattad för i kapitalförsäkringen.

Kanske låter lite rörigt, men kort sammanfattat: Företaget har en företagsägd kapitalförsäkring. Det fanns ett avtal mellan mig och företaget för en direktpension. Villkoren för direktpension uppfyllda. Avsättning gjordes bokföringsmässigt mot konto 2230. Därefter revs avtalet om direktpension mellan mig och företaget. Kaptialförsäkringen med företagets pengar fortlever. Men avsättningen på 2230 ska bokas bort. Hur löses detta i deklarationen?

Mvh
Magnus