Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

tKt___
NY MEDLEM

Upplupen intäkt vid räkenskapsårets slut

Jag har eget AB och bokför via fakutrametoden.
Jag arbetar som konsult och fakturerar föregående månads tjänster den första varje månad.

Vid räkenskapsårets slut så har jag tidigare bokat upp arbetet utfört för räkenskapsårets sista månad som en upplupen intäkt via 

1780 Upplupna avtalsintäkter Debet
3049 Upplupna avtalsintäkter Kredit

Sedan på följande räkenskapsårs första dag så har jag bokat bort detta med en omvänd verifikation.

Nu när jag går igenom årsavstämningen i eEkonomi så läser jag

"Finns det intäkter som avser det här året men som är bokförda på kommande år?

Om intäkterna överstiger 5000 kr ska de bokas om.


Det gör du genom att skapa en ny manuell verifikation där du krediterar det intäktskonto där intäkten är bokad på kommande år och debiterar konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter."


I mitt fall så säljer jag tjänster så intäkten hamnar på konto 3041.
Så om jag följer instruktionen så skulle det i så fall bli

1790 Övriga förutbetalde kostnader och upplupna kostnader Debet
3041 Försäljning av tjänst KreditSå till min fråga, har jag gjort fel tidigare och är detta något jag behöver åtgärda?

5 SVAR 5
mikael pettersson
NY MEDLEM

Svaret på programmets fråga blir ditt fall "Nej" .

Du gjort rätt  tidigare och därigenom finns det inget för dig att åtgärda.

Mikael Pettersson
tKt___
NY MEDLEM

Tack för hjälpen Mikael. Är det något av det något av de olika sätten att bokföra detta som är att föredra. Alltså som jag gjort tidigare eller som årsavstämnings modulen föreslår? När jag jämför konto 3041 och 3049 så ser jag att de har olika momskoder men det kanske inte är relevant i detta sammanhang.
mikael pettersson
NY MEDLEM

Du gör ju också rätt i momshänseende eftersom du ska använda 3041 när du upprättar din faktura.
Den upplupna intäkten i december ska ju inte momsredovisas förrän du gör fakturan i januari - av den anledning är också intäktskonton kodade olika med avseende på moms.
'
Mikael
tKt___
NY MEDLEM

Tack, om jag gjort rätt när bokförs då upplupna intäkten enligt program beskrivningen?


"Det gör du genom att skapa en ny manuell verifikation där du krediterar det intäktskonto där intäkten är bokad på kommande år och debiterar konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter."

mikael pettersson
NY MEDLEM

Det är väl,  om jag förstår rätt,  en instruktion för det som du redan gjort med 1780 och 3049 ovan och i andra fall görs det också vid räkenskapsårets slut.
'
Mikael