Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Alex ek
MEDLEM

avskrivning av taxibil

Hej 3 frågor har jag

1.  vilken regel ska man använda för taxibilar när man gör avskrivning?

2. Om man har flera bilar , vilken konto ska man lägga bilar på? som anläggningstillgångar 

3. vilken konto använder man vid avskrivning av alla bilar?

 

3 SVAR 3

Med regel så antar jag att då då är inne på skattemässiga avskrivningar. D.v.s huvudregel och kompletteringsregeln. Först och främst så skall du ju lägga upp ett anläggningsregister där du gör planmässig avskrivning. Där bestämmer man en tänkt ekonomisk livsläng. I bokslutet så kan du sedan välja att göra eventuella överavskrivningar som då räknas som obeskattade reserver och då blir det dom regler jag nämnde först. Så det var väl ett omständigt "svar" på fråga 1. Fråga 2 så kan man ju använda 1220 eller 1240 och ja, det är anläggningstillgångar om du köper dom. Vid leasing så blir det ju aldrig någon tillgång. 

Fråga 3 beror ju på om du då använder 1220, då blir det 1229. 1240 blir 1249. Motkonto blir 78xx-konto. Du kan kika där vad du har. 

Om du sedan väljer att göra överavskrivning så bokas dom kredit 2153 och debet 8853 men då bara till den del som överavskrivningen är högre än den planmässiga. Lycka till!

okay du menar alla bilar som ligger på 1220 -1228 ska skrivs av på 1229 mot 7834? och kan man använda alla 12xx för bilar (om man har flera bilar) jag menar 1250 och lägga till 1260 OSV.? men samma princip. och i så fall om bilen ligger exe. på 1220, då anskaffningsvärde kommer står kvar hela tiden. tills bilen säljs ? har jag rätt?

 

gällande fråga ett använder jag 30% regel i max 3 år. dvs en bil som kostar 100000. år 1 100000*0,7=70000. år 70000*0,7=49000. år 3 49000*0,7=34300 då stoppar jag även om jag använder bilen 2 år till. 

 

Hm... Dels så har man alla inventarier av samma slag på samma konto. Materiella anläggningstillgångar är då t.ex. 1110 Byggnader, 1130 Mark, 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar, 1220 Inventarier och verktyg, 1240 Bilar och andra transportbilar. Sedan så har då varje sådant konto ett konto som avser ackumulerade avskrivningar. Detta då t.ex. 1240 innehåller ackumulerade kvarvarande anskaffningar av fordon. Så du skall inte ha ett konto per bil. Hur håller du då reda på värdet? Jo, genom ett anläggningsregister. Endera ett manuellt, ett i excel eller ett program (vi använder Vismas) . Den avskrivning som du beskriver är då enligt huvudregeln och är rent skattemässig. Om vi tar ditt exempel med en anskaffning på 100 000 kr så blir det så här:

Anskaffning 100 000 kr, beräknad ekonomisk livslängd 5 år. Planmässig avskrivning år 1, 100 000/5= 20 000 kr. Debet 7834/kredit 1249. Sedan så gör man beräkningen av möjligt skattemässigt restvärde. Vilket då blir, som du skriver, 70 %. Skillnaden mellan planmässig avskrivning och skattemässig blir då 10 000 kr vilket bokas debet 8851/kredit 2150. 

År två så skriver man av 20 000 kr till vilket gör att det planmässiga restvärdet blir 80 000 kr. Skattemässig avskrivning justeras då så att det bokförda värdet. D.v.s summan av, i det här fallet 1240,1249 och 2150, blir 49 000 kr. Precis som du beskrivit. Dock på fler konton. 1240/100 000 kr, 1249/40 000 kr, 2150/11 000 kr

Problemet med ditt upplägg kommer år 3. Man kan nämligen aldrig skriva av något till noll på kortare tid än 5 år (skattelagar) vilket gör att man då får börja återföra överavskrivningar. Enligt planen så blir ju bokfört värde det här året 40 000 kr (1240/100 000 kr - 1249/60 000 kr. Du har på ditt konto 2150 sedan året före en summa om 11 000 kr. Vilket ger ett bokfört värde på 29 000,-. Men precis som du skriver så är ju det lägsta man får ha enligt huvudregeln 34 300 kr. Alltså måste man då boka debet 2150/kredit 8851, 5 300 kr för att få ett korrekt bokfört värde skattemässigt. Och sedan blir det lika år fyra och fem tills du har noll i bokfört värde efter 5 år. Dels så får man inte sluta skriva av efter några år utan man skall alltid göra värdeminskning som minst enligt plan. Och dels så måste man ha ett anläggningsregister enligt lag. Krångligt ? javisst!  Viktigt? Absolut! Och hur ska du då kunna veta dessa regler? Ja, för att citera en känd tv-reklam så är det faktiskt "ditt förbannande ansvarsområde" som företagare (ursäkta språket, det är inte personligt menat). Och det är alltid ditt ansvar att det blir rätt. Om du anlitar en redovisningsbyrå så har du fortfarande ansvaret mot staten men dom har det gentemot dig och, om dom är seriösa, så har dom en rejäl ansvarsförsäkring. För fel kan vi alla göra! Lycka till!