Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
StNe96
NY MEDLEM

kassaflödesanalys/resultaträkning/balansräkning/likviditetsbudget

Hoppas ni har en skön sommar därute!
Håller på att skriva affärsplan till mitt nya företag och gör just nu en kassaflödesanalys, resultaträkning, balansräkning samt likviditetsbudget för de kommande åren. 

Kommit fram till att jag kommer ha kostnader för följande grejer: servrar, kontorshyra, programmering av webplattform, redovisningskostnader, juridikkostnader, produktion av reklamfilm samt kostnad för en avtalstjänst som tillåter användare att signera avtal med varandra direkt på min webplattform. 

Hade varit evig tacksam om någon kunde hjälpa mig att placera ovanstående kostnader under rätt rubriker i kassaflödesanalysen, resultaträkningen, balansräkningen respektive likviditetsbudgeten. 
Ha en fortsatt grym torsdag! 
3 SVAR 3
Carl Cipranic
FD ANSTÄLLD

Re: kassaflödesanalys/resultaträkning/balansräkning/likviditetsbudget

Hejsan!

Dina kostnader kommer per automatik hamna på Resultaträkningen när du i din löpande redovisning bokar kostnaderna som uppstår, vart de hamnar på Resultaträkningen beror på vilket konto du väljer att boka dem på.
I Balansräkningen har du dina tillgångar och Skulder ( Inventarier, Kundfodringar, Leverantörsskulder, Lån ), dessa hamnar på olika konton beroende på vart du bokar dem när de uppstår.
Det blir därför svårt att säga exakt vart de skall hamna på dessa två rapporter, då det styrs av vilka konton de bokas mot.

När det gäller din Likviditetsbudget så behöver du specificera upp en lista på hur mycket pengar som finns den 1:e i månad 1, därefter spaltar du upp inflödet av pengar till din verksamhet ex. Inbetalningar från kunder för den månaden och summerar, vidare fortsätter du med att spalta upp utflödet av pengar den månaden, där kan man ha med Hyra, Ränta, Amorteringar, Löner, Skatter dessa summerar man, vidare tar man inbetalningar - Utbetalningar och  får då veta hur mycket pengar som finns kvar i kasan vid månadens slut, denna behållning blir ditt ingående värde till månad 2 då du gör en likadan uppställning.
Så fortsätter du månad för månad för att bilda dig en uppfattning om hur mycket pengar du behöver ha tillgängligt varje månad för att klara dina utgifter, du kan få tips på hur du skall gå tillväga på Verksamt, kika på deras likviditetsbudget, där kan du skapa en egen och sedan exportera den till excell om du vill.

Kassaflödesanalys gör man i årsredovisningen för att visa förändringen i likvida medel över en specifik tidsperiod, vanligtvis ett år. 
Det är alltså något man inte redovisar som Enskild firma, HB eller KB.
Som AB gör man det dock beror det på vilken redovisningsmetod du använder dig utav.
Vilken redovisningsmetod du använder beror på din nettoomsättning, medelantal anställda och balansomslutning, som regel har mindre AB K2 och då behöver man inte göra en kassaflödesanalys, för att räknas som mindre AB och redovisa enligt K2 gäller att:
- medelantalet anställda i företaget varit mer än 50 st,
- redovisad balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kr,
- redovisad nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kr.

Du kan läsa mer om vad som ingår i en kassaflödesanalys enligt BFN:s rekommendationer om du klickar på Kassaflödesanalys

Hoppas att detta hjälper dig hitta rätt i djungeln!

/Carl
StNe96
NY MEDLEM

Re: kassaflödesanalys/resultaträkning/balansräkning/likviditetsbudget

Hej Carl! 

Tack för snabbt svar! 

Följdfråga: exakt vart i resultaträkningen/balansräkningen/kassaflödesanalysen kommer de olika kostnaderna/utgifterna att hamna? Dvs under vilka poster?

Vill bara betona att jag gör alla rapporter för kommande 3 år. Har alltså ingen löpande redovisning att tillgå för detta. Har med andra ord inte bokat några av kostnaderna mot konton. Utan gör rapporterna manuellt i ett excel-dokument. Därför jag hade velat under vilka poster i excel-dokumentet som de olika kostnaderna bör hamna under i respektive rapport.

Ha en bra dag!
Carl Cipranic
FD ANSTÄLLD

Re: kassaflödesanalys/resultaträkning/balansräkning/likviditetsbudget

Hej!

De olika kostnaderna du nämner enligt ovan kommer att hamna på dig resultatrapport under Övriga externa kostnader specificerade på de kostnadskonton som du valt att använda vid bokföringstillfället, på din balansrapport kommer som jag ser det ingen av de ovanstående att hamna då det inte ser ut att vara inventarier.
Hade exempelvis servern varit något du köpt in till företaget hade man kunna boka den som en inventarie och då hade den hamnat i balansrapporten under Tillgångar och Anläggningstillgångar - Materiella anläggningstillgångar.

Om du nu kommer att räknas till ett större företag och redovisa enligt K3 metoden så kommer de att redovisas som utbetalningar på kassaflödesanalysen och dina intäkter kommer specificeras som inbetalningar.
För att räknas som ett större företag gäller att minst två av nedanstående kriterier är uppfyllda de två senaste räkenskapsåren:

- medelantalet anställda i företaget varit mer än 50 st,
- redovisad balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljon kr,
- redovisad nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kr.

/Carl