Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Beräkning intjänade semesterdagar vid föräldraledighet

(uppdaterad av My Janhall MODERATOR ‎2020-03-03 15:14 )

Vi har sem.år apr-mars och jobbar med intjänandeår år 1 och semesterår/uttagsår år 2.
Vi har en anställd som varit
föräldraledig 100% under perioden 1 april - 24 juni.
Semesterledig 25 juni - 20 juli (20 sem.dagar uttagna).
Föräldraledig 100% fr 21 juli - 31 jan.
Åter i tjänst 100% 1 feb - 31 mars (uppskattning)
Hur många sem.dagar tjänar hon in under detta sem.år? Vilka dagar är sem.lönegrundande? Hon har en semesterrätt på 25 dagar.
Jag får det till 14 men jag kanske skall räkna med helgerna under semesterperioden också?

8 SVAR 8
CONTENT PRODUCER

Re: Beräkning intjänade semesterdagar vid föräldraledighet - Lön 600

Hej!

Så här räknar du fram antalet semesterdagar:

((Anställningstid i kalenderdagar - Ej semestergrundande frånvaro i kalenderdagar)/365) * Semesterrätten.
Detta avrundas alltid uppåt till hela dagar.

Om den anställde arbetar deltid och är ledig vissa dagar i veckan och företaget använder nettosemesterdagar fortsätter formeln:
Betalda semesterdagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid)

Anställningstid i kalenderdagar:
Max 365(366 när det är skottår). Börjar eller slutar den anställde under året minskar det här värdet.

Ej semestergrundande frånvaro hela kalenderdagar:
Föräldraledigheten är semestergrundande i minst 120 kalenderdagar. Är den anställde ensamstående är föräldraledigheten semestergrundande 180 kalenderdagar.
Kontrollera vad som gäller för den anställde.
Du räknar fram hur många kalenderdagar av föräldraledigheten som inte är semestergrundande.

365:
Årets dagar, är det skottår blir det 366.

Semesterrätten:
Enligt lag minst 25 dagar.

Ditt löneprogram räknar ut de här värdena åt dig när du gör ett semesterårsavslut.
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
NY MEDLEM

Re: Beräkning intjänade semesterdagar vid föräldraledighet - Lön 600

Hur räknar man fram antalet semesterdagar om någon är föräldraledig till 50% säg i 1 år? Är det ((365-122,5)/365)*25=16,6 dagar?
CONTENT PRODUCER

Re: Beräkning intjänade semesterdagar vid föräldraledighet - Lön 600

Hej!

De första 120 dagarna (ibland även 180 dagar) är semestergrundande, så det är de övriga som minskar värdet på Ej semestergrundande frånvaro hela kalenderdagar.
Tänk på att det är hela kalenderdagar, vilket innebär att om den anställde är ledig del av dag så påverkar inte det antalet dagar.
Däremot ändras då den anställdes sysselsättningsgrad och det kan i sin tur påverka värdet på dagarna, alltså pengarna som den anställde får per semesterdag.

www.vismaspcs.se/support kan du läsa mer om beräkningar av semester.
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
NY MEDLEM

Re: Beräkning intjänade semesterdagar vid föräldraledighet - Lön 600

Hej

Vi har en anställd som gick på föräldraledighet den 1 januari 2013 och var borta tom 31 maj 2014. From den 1 September 2014 började hon jobba 80 % och var föräldraledig 1 dag i veckan. Normalt har vi 30 dagars semester men jag blir osäker på hur mycket semester hon ska ha för semesteråret 20150401-20160331. Görs det någon skillnad på om hon väljer att vara ledig 1 dag i veckan eller om hon väljer att jobba 80 % alla 5 dagar? Hjälp uppskattas!

CONTENT PRODUCER

Re: Beräkning intjänade semesterdagar vid föräldraledighet - Lön 600

Hej!

Jag kan inte se att du har något löneprogram hos oss. Men i vår hjälp på sidan Semesterberäkning semestervillkor 20/21 - kollektivavtal, tjänstemän/arbetare med semestertillägg kan du läsa hur beräkningsformlerna ser ut för att räkna fram semesterdagar.

Om den anställde är ledig en dag i veckan så påverkas antalet semesterdagar när dagarna har övergått i ej semestergrundande frånvaro, det gör inte frånvaro av del av dag.
Då kan du vara i behov av att räkna fram en ny sysselsättningsgrad, du kan läsa mer om det i avsnittet Ej semestergrundande deltidsfrånvaro.
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
NY MEDLEM

Re: Beräkning intjänade semesterdagar vid föräldraledighet - Lön 600

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Sammanfallande semester och deltidsföräldraledighet?.

En anställd har jobbat så här under 2018.

Jan - sjuk
Feb - sjuk
Mars - 75% FL 25% jobb
April - 75% FL 25% jobb
Maj - 75% FL 25% jobb
Juni - 75% FL 25% jobb
Juli - Semester
Aug tom dec 75% FL 25% jobb

Jag började jobba här i september och upptäckte när jag gjorde sem.års avslutet att det blivit fel på henne då hon fick sina 30 betalda dagar i början av året som man får när man har sammanfallande år.
Hon har alltså redan tagit ut 24 semesterdagar som är värda som om hon jobbat heltid hela året redan.

Hur räknar jag ut hur många sem.dagar eller vad hennes semesterskuld är?

Jag tänker så här.

92 dagar sjuk och sem, alltså full semesterrätt
De första 120 dagarna på FL är full semesterrätt
Övriga 153 dagar som hon jobbat 25% blir ju då 38,25 dagars full semesterrätt.
TOTALT 250,25 dagar ska hon ha full semesterrätt på.
Alltså 250,25/365 blir 68,56 i sysselsättningsgrad.

Eller ska man räkna enligt procentregeln och ta all lön under 2018 och gånga med 14,4% (30 dagars semrätt)? 

Vad säger ni, vi har inget kollektivavtal?

Re: Beräkning intjänade semesterdagar vid föräldraledighet - Lön 600

Hej A society jn,


Vid intjänande samma år som uttag används i Visma Lön 600 semestervillkor 20/21.


Beräkningen av semesterdagar räknar enligt formeln: ((Anställningstid hela kalenderdagar – Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar


Det som programmet kollar på är alltså Ej semestergrundande frånvaro i hela kalenderdagar. Vilket innebär att frånvaro som är del av dag inte påverka dessa dagar eftersom de enbart går på hela kalenderdagar. 


När du gör semesterårsavslutet kan det vara så att du får ett meddelande om att du har en anställd som haft ej semestergrundande deltidsfrånvaro. Detta kan göra att du behöver räkna om den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad under året, detta görs manuellt eftersom kollektivavtal eller företaget avgör om frånvaron ska påverka semesterlönen eller inte.


I dokumentet Semesterberäkning semestervillkor 20/21 - semesterlön med semestertillägg + rörliga delar kan du läsa mer om beräkningarna för semesterlön och du kan även läsa om hur deltidsfrånvaro som inte är semestergrundande hanteras i den skrivna hjälpen Ej semestergrundande deltidsfrånvaro.


Hoppas detta kan vara till hjälp i din beräkning.


Ha en fin dag!
/Theodor

Re: Beräkning intjänade semesterdagar vid föräldraledighet - Lön 600

Hej hej

Jag fick det till 68,15%

Sjuk 59 dagar
Semester irrelevant för beräkningen
FL 120 dagar
FL 75% 155 dagar
FL 25% = 38,75 dagar

Jan 31 x 100% = 31
Feb 28 x 100% = 28
Mar 31 x 100% = 31
Apr 30 x 100% = 30
Maj 31 x 100% = 31
Jun 28 x 100% = 28   (FL 120 dgr slut)
Jun   2 x  25% = 0,5   (deltidsfrånvaro)
Jul 31 x 100% = 31
Aug 31 x 25% = 7,8   (deltidsfrånvaro)
Sep 30 x 25% = 7,5   (deltidsfrånvaro)
Okt 31 x 25% = 7,8   (deltidsfrånvaro)
Nov 30 x 25% = 7,5   (deltidsfrånvaro)
Dec 31 x 25% = 7,8   (deltidsfrånvaro)
__________________
365 dagar   = 249 dagar /265= 68,15%

Dagarna är nu värda 68,15%. (Genomsnittlig sysselsättningsgrad)
Hon har fortfarande tjänat in 30 dagar under året.

Mikael