Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Alexandra73
NY MEDLEM

Förskottssemester

Hej,

Har fått kommentar från revisorn ang. bokning av förskottssemester/semesterskuld, se nedan:

 

"Intjänad semesterlöneskuld avseende XX uppgår till XX kr vilket har bokförts på konto 2920. På detta belopp har bokförts en skuld på sociala avgifter om XX kr på konto 2941. Utöver detta har bokförts en fordran avseende uttagen förskottssemester om XX kr på konto 1610. Vad jag kan se består detta belopp endast av semesterlön, dvs någon hänsyn till sociala avgifter har inte tagits. Skulden avseende sociala avgifter borde därmed minska med XX kr."

 

Jag utgår ifrån Visma löns semesterskuldlista och bokför diffen mellan löneprogram och BR på total semesterskuld. Sedan ligger ju förskottsemestern som en skuld separat på 1610. Förstår inte riktigt vad revisorn menar??

 

3 SVAR 3
Tinna Gunnarsson
MODERATOR

Hej Alexandra!

Kanske undrar din revisor varför skulden gällande sociala avgifter på konto 2941 inte har minskat vid uttag av förskottssemesterdagar?

 

En förskottsskuld är något som den anställda är skyldiga dig, så därför bokas inga sociala avgifter upp i Visma Lön förrän när du väl får tillbaka den summan eller när den skrivs bort efter 5 år. 

 

Kanske är det bäst om du vänder dig till revisorn och hör vad han eller hon menar? Har du sedan följdfrågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen. 

 

/Tinna

ueg___
MEDLEM

Om det är så som moderatorn skriver i sitt svar ovan - varför har ni då ändrat i semesterskuldlistan nu så att förskottssemestern dras av från semesterskulden innan sociala avgifter beräknas? Jag har alltid gjort som Alexandra73 och aldrig fått några frågor från revisorn så nu undrar jag om jag ska göra som jag brukar, och undanta förskottssemestern från beräkning av sociala avgifter, eller om jag vågar använda mig av uppgifterna i er lista??

Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej  @ueg___ 

I version 2022.4 som släpptes i november månad gjordes lite förändringar i semesterskuldlistan och detta efter önskemål från användare.
De förändringar som har skett är bland hur vi väljer att presentera semesterförskottet.
Numera påverkar även semesterförskottet arbetsgivaravgiften om man har markerat rutan Visa även förskott vilket den inte gjorde tidigare.

Detta kan man läsa om ihjälpen för Visma Lön och i avsnittet semesterskuldlista där vi skriver följande:

Om du har markerat Visa även förskott, visas semesterförskottskuld på semesterskuldlistan. Under Semesterförskott (anställds skuld), längst ner i utskriften, visas total semesterförskottsskuld för alla anställda som är med i utskriften. 

När rutan Visa även förskott är markerad minskar arbetsgivaravgiften på den totala semesterskulden.

 

Om man ska eller inte ska ta man med förskottsskulden i sin uppbokning är upp till var och en.

Man kan välja att tillämpa den så kallade försiktighetsprincipen och inte ta med semesterförskottsskulden alls i bokföringen om man förutsätter att den ändå kommer räknas bort inom 5 år.

Har ni en revisor som ni skickar detta till så kanske det är bäst att fråga hur de vill ha uppgifterna specificerade.


/Cecilia