Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Advisor period & år visar inte samma balanssaldo som ekonomiöversikt

(uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2020-01-24 16:09 )
Status: Utvärderar

Om jag har momsfordran i ett AB och inte gjort annat än momsrapport i eEkonomi så landar momsfordran helt korrekt på skuldkontot 2650 Redovisningskonto för moms  såsom en negativ skuld.

i eEkonomi kontoanalys - balansräkning så innebär det att summa skulder blir lägre.

t ex om summa skulder exkl momsfordran är 100 000 så blir det 97 000 kr om momsfordran är 3000 kr och ligger på konto 2650.
motsvarande på tillgångssidan blir totalen 97 000kr men borde vara 100 000kr om momsfordran låg som tillgång i eEkonomi (dvs på konto 1650).

ekonomiöversikt gör likadant som eEkonomi (vilket är korrekt i sig)


"Problemet" här är Visma Period & År som hjälper till genom att automatiskt flytta konto 2650 till tillgångssidan om det är momsfordran.


Dvs i Period & År och senare i årsredovisningen som skapas där så blir balansen 100 000 kr tillgång/skuld vilket ju är korrekt i årsrapporten.

Det man ska/bör göra inför bokslut i AB är att bokföra beloppet ( i exemplet 3000 kr) konto 2650 KREDIT och till konto 1650 momsfordran  DEBET i eEkonomi.


Förslag:

  • Lägg till funktion i Advisor Period & År att den föreslår en ombokning 2650 vs konto 1650 så att det blir samma balansomslutning i både Advisor Period & År och i ekonomiöversikt / eEkonomi - gärna och skapar förslag till bokslutsverifikation på samma sätt som med bokning av årets resultat.

 

  • Lägg till i instruktionerna i eEkonomi årsavstämning att man (åtminstone vid AB) bör boka om från konto 2650 till konto 1650 ifall det finns momsfordran så att man gör "rätt" från början.

6 Kommentarer
Jag tycker att det är helt korrekt att alltid låta det ligga på konto 2650. Det viktiga är att det ligger korrekt i årsredovisningen. I den löpande bokföringen är det ju bara bra att den ligger kvar på samma ställe så att man hittar den. 
Fd medlem
Inte tillämpbar
Nja - det är ju inte fel i sig det blir ju rätt i årsredovisningen.

men om man tittar i ekonomiöversikt/eEkonomi så har man då andra siffror på balansomslutningen Tillgångar/skulder än i årsredovisningen vilket kan vara förvirrande.

det är ju lika rätt att varje månad boka 2650 till konto 1650 momsfordran (om det är fordran) om man gör månadsbokslut - som att välja att inte göra det rent tekniskt.

Men jag vill undvika förvirringen att olika rapporter visar olika värden - inte alls korrekt i min värld - löpande uppföljningen ska ha samma värden ingående och historiskt som t ex årsredovisningen.


något annat att önska vore att ha möjlighet till vändande bokföringar i eEkonomi så att man kan boka i slutet av månaden/ slutet av året och att den bokningen automatiskt vänds  dag 1 i påföljande månad.

om man könner att det blir strul att boka om/ risk att inte hitta momsfordran så får man kanske som rutin göra en manuell vändning nästa månad samatidigt som man bokar 2650 - 1650 konton
Helene Hardebring
ANSTÄLLD
Hej !
Tack för er input till denna fråga! För att säkerställa att summeringarna för tillgångar och skulder i balansräkningen är samma i våra tjänster Visma eEkonomi, Ekonomiöversikt och Visma Period & År har vi diskuterat olika förslag på lösning.


Ett av förslagen vi diskuterat innebär att för de konton detta berör så ligger saldot kvar på sitt ursprungskonto. Istället placerar vi automatisk kontot under rätt kontogrupp under fordringar eller skulder beroende på kontots saldo, vilket är den funktionaliteten som finns implementerat i Årsavslutsperioden i Advisor Period & År. Inför vi liknande funktionalitet även för Periodavslut i Advisor Period & År, i Visma Ekonomiöversikt och Visma eEkonomi skulle balansräkningen alltid visa samma summeringar i de olika tjänsterna.

Återkom gärna med feedback om ni har synpunkter på vårt förslag på lösning ovan.

(De konton som vi i dag har automatisk placering för beroende på debet- eller kreditsaldo i Period & År är följande konton: )

Fd medlem
Inte tillämpbar
Tror det är bra att ni inför att det fungerar likadant. 
Samt att det föslag ovan verkar spontant bra - då slipper man hålla reda på var det ev skiljer.

om man vill boka om som i mitt exempel ovan går det ju fortfarande att göra det med er lösning
Det låter som ett bra förslag att det hamnar korrekt i den löpande bokföringen också 🙂
Tobias Karlsson
APPLICATION SPECIALIST
Status changed to: Status: Utvärderar