Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
PelleWidell
UTFORSKARE

Än mer dynamisk meny med integration

Status: Utvärderar

Idagsläget finns integration som en egen ikon i verktygsfältet om man har integrationspaketet.

Till den finns det en dynamisk meny vilket är bra.

På senare tid tillkom även ModuleID som gör att aktuellt menyval enbart visas om man är i rätt module, exvis visas enbart länk för kundinfo om man är i kundregistret etc.

Det som vore önskvärt för oss som utvecklare och slippa lite support är om man även kunde styra så menyn enbart visades om man faktiskt valt post. Exvis vill man kanske inte ha knappen "visa leverantörsfaktura" om man är i listan för alla leverantörer utan enbart om man öppnat en leverantörsfaktura.

 

En enkel lösning är att exempelvis lägga till UniqueID som default är false som villkor i menyn, då kan jag som utvecklar enkelt hantera det typ

<MenuItem Path=”C:\myprogram.exe” ModuleId=”REG_ID_SUPPLIER_INVOICE” UniqueID="true" Parameters=”ID %U ” Description=”Visa en sak för en viss moduls unika ID”>Visa dokument</MenuItem>

<MenuItem Path=”C:\myprogram.exe” ModuleId=”REG_ID_SUPPLIER_INVOICE” Description=”Visa en viss moduls egna inställningar”>Inställning Levfakturor</MenuItem>

 

Det borde faktiskt inte vara en så svår sak att implementera och man slipper ge support till de som inte får upp pdf utan att markerat en levfaktura osv. Användarvänlighet. 🙂

 

4 Kommentarer
Roald Osbakk
ANSTÄLLD
(uppdaterad av Roald Osbakk ANSTÄLLD ‎2020-10-13 17:12 )
Status changed to: Status: Ny

Programmet är designat så att den post den pekar på alltid är den aktiva posten oavsett listläge eller kortläge. Man kan se det tex i kundfaktura-fönstret avseende kommandot Visa QR-kod, som är tillgängligt både i listläge och kortläge, och där man ser QR-koden för aktiv faktura.

 

Andra kommandon kan vara tillgängliga eller inte beroende på flik (där listläget är en flik och och de andra flikarna tillhör kortläget).

 

Så tekniskt sett kan det vara möjligt att införa stöd för om kommandot ska vara aktivt eller inte i integrationsmenyn baserat på flik man är på i gränssnittet.

 

Så min fråga är om en sådan approach skulle tillfredställa det behov som ges uttryck för här.

 

 

PelleWidell
UTFORSKARE

Hej Roald!

 

Om jag förstår dig rätt så menar du bygga in stöd baserat på flik man är på i gränsnittet och där flik exvis är "listläge".

Är då för ecvis leverantörtsfakturor flikarna "Faktura", "Art Kontering", "Följesedlar" olika flikar?

I så fall vore det ännu bättre förutsatt att jag kan ange multipla flikar, exvis om jag alltid vill visa det i flikar som tillhör kortläge men inte i flik som tillhör listläge.

 

Mvh Pelle

Roald Osbakk
ANSTÄLLD

Hej Pelle,

 

Teoretiskt kan man basera det på list/kortläge, eller att man helt enkelt listar fliknummer. Det senare kompliceras av att samma flik inte alltid har samma fliknummer beroende på skillnader i programvarianter.

 

Jag tror jag förstår behovet och vi kommer analysera önskemålet.

 

Mvh

/Roald

Jenny Sjöström Sannéus
APPLICATION SPECIALIST
Status changed to: Status: Utvärderar