Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ange konto på kund- och leverantörsnivå i Administration

Status: Genomförd
Vill ha utskrift av kontantnotor för kontant betalning som bokförs mot konto 1915 (dagskassa) och ett för kortbetalning som bokförs mot 1910 (kassa). Nu får jag gå in och kolla och ändra under fliken "moms,konton" för varje kund. Tråkigt och frutrerande att göra det >20ggr/dag.
34 Kommentarer
Fd medlem
Inte tillämpbar
Jag skulle önska att man i Visma adm2000, kunde styra en viss kund till ett eget bokföringskonto t ex 1520 i stället för att alla fakturor hamnar på ett och samma konto för kundfordringar. Användbart vid koncernfakturering mm.

This reply was created from a merged topic originally titled
Eget bokföringskonto på kundfaktura.
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER
Jag la ihop era idéer i samma tråd, så har vi dem samlade!
Tack!
AnneliMalmgren
ANSTÄLLD
Sedan version 5.1 har vi lagt till så att du kan lägga in resultatenhet och projekt i kundregistret och leverantörsregistret. Den resultatenhet/projekt som du anger, kommer sedan som förslag på de dokument du skapar för kunden/leverantörsfakturan.
Är detta inte något som skulle fungera för er? Dvs du lägger upp resultatenheter för varje kund och slipper på så sätt ha väldigt många olika konton i kontoplanen.
Fd medlem
Inte tillämpbar
Jag vill kunna ange ett specifikt konto till en specifik KUND vid fakturering. Slippa knappa in det manuellt. Jag kan inte i det här läget lägga in det under artikelregistret då samma artikelnr används vid annan fakturering och andra kunder.

This reply was created from a merged topic originally titled
Välja konto per kund - Administration.
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER
Hej!
Din idé finns redan registrerad i vårt supportforum. Här finns också en eventuelll lösning från vår Anneli på vår utvecklingsavdelning.
Jag lägger till din idé så vi får en samlad bild.
/Anna
Fd medlem
Inte tillämpbar
Hej,
det fungerar inte med resultatenhet eller projekt hos oss då dessa redan används. Jag vill precis som Sabina lägga specifikt konto till specifik kund. I vårt fall handlar det om fakturering inom koncernen till dotterbolag olika länder och i olika valutor.
Mvh Ewy
AnneliMalmgren
ANSTÄLLD
Hej!
Vi hanterar detta som ett förslag till förbättring.
För att ge oss en möjlighet att följa upp hus stor efterfrågan det är på att kunna ange konto per kund resp leverantör, vill vi att även andra användare plussa på att ni gillar idén om ni behöver detta.
Därefter kan vi ta ställning till om detta är något som vi kan lägga till i programmet.
Carin Larsson2
NY MEDLEM
Jag tycker det ska vara möjligt att, på kunden i kundregistret eller leverantören i leverantörsregistret, ska vara möjligt att bestämma vilket kundfordrans- resp leverantörskonto som skall användas för motparten. Idag kan jag manuellt vid registrering av kundfordran samt med hjälp av konteringsmall kopplad till lleverantören få igenom samma sak. Problemet här är att om man har många kundfakturor är det inte alltid lätt att komma ihåg att ändra konteringen på fakturan. Felrisken blir ganska stor. Ett annat probelm är att det inte stämmer vid avstämning av konton när jag använder Visma Administrations möjlighet till avstämning av konton. Det här är en viktig fråga för mellanstora företag med koncern.

This reply was created from a merged topic originally titled
Koncernredovisning och koncerninterna kundfordringar och leverantörsskulder - Administration.
Joakim Karlsson
FD ANSTÄLLD
Hej!
Liknande önskemål fanns i en tidigare tråd så jag slår ihop dem för att samla allt på ett ställe. Tack för att du framförde dina synpunkter till oss!
Fd medlem
Inte tillämpbar
Hej!
Efterlyser också samma möjlighet eftersom vi använder oss av interna respektive externa kunder, dvs behöver kunna föra fordran/skuld kopplat till olika konton beroende på vem som är kund. Håller med Carin!
Anders Berglund
NY MEDLEM
This reply was created from a merged topic originally titled
Rätt fordranskonto med automatik - spara mycket tid i Administration.


I Administration 1000

Vore det bra om det gick att styra vilket fordrans konto (ev. även lev.skulder) som skall användas unikt per kund (t ex. för kunder inom koncern, kunder med export etc.).
Det vore också önskvärt att fordringar som avser Husarbeten lades på separat fordranskonto (enl. SKVs rekommendation).
Per Nyquist
ANSTÄLLD
Jag infogar ditt inlägg i en tidigare tråd med liknande önskemål. Tack för dina synpunkter!
Carin Larsson2
NY MEDLEM
Jag har också efterfrågat att koppla kundfordranskonton till kunder. Behovet finns även för leverantörer och leverantörsskulder. Årsredovisningen skall särskilja på koncernföretag och externa företag. Funktionen är därför mycket viktig
Carin Larsson2
NY MEDLEM
Det är inte något som fungerar. I årsredovisningen skall kundfordran för koncerninterna företag bokföras inom 156x och leverantörsskulder på konton 246x. Har inte ett dugg med resultatenheter att göra. Resultatenheter används för verksamheter coh projektkontering används för projektredovisning.
Anders Berglund
NY MEDLEM
Hej Visma

Jag hyser respekt för ert resonemang ikring att prioritera ny funktionalitet utifrån användarnas intressen.

MEN

Eftersom det underliggande kravet i detta fall grundar sig på bokföringstekniska regler, i kombination med att majoriteten av användarna antagligen inte koncernredovisar, tycker jag nog att Ni som leverantör borde tänka om och själva prioritera.

Tack på förhand.
Fd medlem
Inte tillämpbar
This reply was created from a merged topic originally titled
Kunna välja konto för kundfordringar per kund.


Hejsan,
Vi har många olika typer av kunder och sorterar dem ofta genom att boka fakturorna på olika kundfordringskonton. Idag måste vi komma ihåg att ändra konto för kundfordringar på varje faktura, vilket görs på flik 3 och som då ofta missas. Vi önskar kunna ställa in konto per kund eller leverantör för att få det förvalt när man skapar kundfakturan eller leverantörsfakturan. Om inget val har gjorts på kunden så kan standardinställningen gälla.

Är detta något som ni jobbar på?
Per Nyquist
ANSTÄLLD
Jag infogar dina synpunkter i en tidigare forumtråd, där du även finner svar från vår utvecklingsavdelning. Tack för att du framförde dina önskemål!
Fd medlem
Inte tillämpbar
Hej på er,

Tack för input i den här frågan, det visar ju klart och tydligt att detta skulle uppskattas av flera.

Eftersom vi får så mycket synpunkter på olika områden i programmet prioriterar vi utifrån flera kriterier. Mycket hänger givetvis på efterfrågan, det som många uttryckligen saknar vill vi ju fokusera på i första hand.

Beroende på hur mycket tid det tar att förverkliga de mest vanliga önskemålen så försöker vi alltid få med andra ändringar. Allt från att förtydliga flöden som leder till mycket frågor på supporten till de minsta önskemålen om tex en liten extra inställning. Då spelar det mindre roll hur vanligt önskemålet är, bara det är tydligt att det gör nytta. Sådana små kloka förslag har vi många och mitt mål är att vi får med så många som möjligt till varje version. Om vi kommer kunna förverkliga just denna i nästa version återstår att se men vi har ett ärende på det.
Fd medlem
Inte tillämpbar
This reply was created from a merged topic originally titled
Val av konto vid kontering av lev.fakt.


Hej!
Skulle verkligen önska ett lättare sätt att välja ett förvalt konto till olika leverantörer.
Det verkar gå att lägga in projekt & resultatenheter men varför krångla till allt och göra konteringsmallar för att få ett konto förvalt på leverantörer, skapa en ruta för konto som det är gjort i Compact så det är lätt att lägga in.
När det finns ett föregående äldre system varför krångla till i nya system som ska vara mer lättanvända, lär en del av Compact som faktiskt är ett väldigt bra och snabbt system som ni håller på att fasa ut.
/Lina
Fd medlem
Inte tillämpbar
Hej Linus, tack för din input i den här frågan. Se gärna mitt svar ovan.
Fd medlem
Inte tillämpbar
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Koppla konto till kund..

På samma sätt som man gör när man kopplar ett konto till en leverantör med hjälp av en konteringsmall bör även denna möjlighet finnas på kundnivå.

Exempel på detta är vid omvänd byggmoms. Om en kund alltid har omvänd byggmoms så hade det varit enkelt att lägga kontot på kunden så att kontot kommer upp automatiskt när man registererar kundfakturan. Idag måste man lägga upp en artikel och välja artikeln vid registering av fakturan. Om man har ett stort artikelregister så kan det vara svårt att hitta rätt.
Fd medlem
Inte tillämpbar
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kontering på kund/leverantörsnivå - Administration.

Kontering på kund/leverantörsnivå Vi är en koncern som säljer mellan bolag. Saknar möjlighet att göra koncernelimineringar direkt vid fakturering. Kan kan på något sätt ställa in att försäljning konteras på kund-respektive leverantör. Dvs att man på kundkortet kan ange att den försäljningen man gör till just denna kund ska konteras på ett specifikt försäljningskonto och likadant när det gäller inköp. Hittar bara konteringsmallar och tycker inte att det verkar vara ett bra sätt, samt att det inte fungerar på kundnivå
Fd medlem
Inte tillämpbar
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hej! Skulle vara bra om man kunde styra ett visst kundnr mot ett visst intäktskon....
Fd medlem
Inte tillämpbar
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette konteringsmall kunder.

När man ska registrera en leverantör som är intern så kan man skapa konteringsmall så att leverantörskontot på leverantören automatiskt blir koncernkonto vid registrering, tex 2443 istället för 2440. På detta sätt är det lätt att skilja externa och interna skulder åt. Denna möjlighet verkar inte finnas på kunder, utan där måste man manuellt gå in och ändra kundfordranskonto när man registrerar fakturan, vilket är lätt att glömma. Denna fråga har jag ställt till Visma i 5 års tid. Varför fixar ni inte detta? Verkar vara ett feltänk eller systemfel! Gör om och gör rätt!
Fd medlem
Inte tillämpbar
Hej, tack för ditt inlägg. Vi känner till att önskemålet funnits en längre tid och håller med att det vore en bra funktion i programmet. Som jag skrivit tidigare i den här tråden bevakar vi alla förbättringsförslag och prioriterar/bedömer dem i relation till varandra. I de senaste versionerna har vi inte haft möjlighet att prioritera detta men vi har med oss det på önskelistan till framtida versioner. 
Carin Larsson2
NY MEDLEM
En längre tid är flera år. Jag har skrivit om detta sedan 2012. Nu är det 2016, dvs fyra år har passerat och inget hänt. Dåligt!!
Anders Berglund
NY MEDLEM
Kan inte annat än att hålla med föregående!
LW____
NY MEDLEM

Ja, i dagsläget använder jag mig av konteringsmall på leverantörssidan, men på kundsidan måste jag vid varje bokslut manuellt kontera om koncern- och intresseföretagens fakturor, vilket är mycket tidsödande. Sedan måste jag också komma ihåg det vid betalningarna bokföringsåret därpå. Det skulle bespara mig åtskilliga timmars arbete och frustration om detta kunde ordnas. Det skulle också se snyggare ut vid avstämningarna och revisorer vill ha enkel, överskådlig dokumentation (och jag också). Det skulle bli riktigt proffsigt förutom att förenkla för alla oss användare.


//Lena

LW____
NY MEDLEM
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kundfordringar VA flera konton -Visma Administration.

"Vanliga" kundfordringar hamnar hos oss på 1510, men sedan har vi döttrar och intresseföretag som skall vara på andra konton. På leverantörssidan kan man med en konteringsmall enkelt mata in skulder på "rätt" konto direkt, men på kundsidan är det värre. Mycket handpåläggning även om det funkar OK med massuppdateringen (för ibland glömmer man bort det och hinner skriva ut journalen innan hjärnan kvicknat till).

Vore ypperligt att kunna koppla kunderna till specifika konton direkt i kundregistret, för att minska arbetet med att få kundfordringarna på rätt konto en gång per månad.

I dag funkar det bra, ifall man gjort avtalsmallar. Då kan man dirigera fordringarna rätt, men "vanlig" fakturering är det värre med. Det vore som sagt en supergrej att få i programmet.

Med vänlig hälsning Lena
Jonima
NY MEDLEM
Undrar om det fortfarande inte uppdaterats att det går att ställa in kontoval på individnivå såväl i kund som leverantörsregistret. 
Carin Larsson2
NY MEDLEM
Jag ställde frågan för 7 år sedan och det har fortfarande inte hänt något rörande problemet med konto för kunder. Behovet finns och har funnits hela tiden men Visma verkar inte intresserade av att lösa problemet. Tråkigt att den inställningen finns.
Campus
NY MEDLEM

Jag vill ha olika huvudbokskonton för olika kund - och leverantörsgrupper, för att kunna skilja ut koncerninterna bolag. 

Per kund eller leverantörs ska man kunna välja vilket huvudkonto att koppla mot, t ex 1510 externa kunder och 1511 interna kunder och samma för leverantörer.

Joanna Norlander
APPLICATION SPECIALIST
Status changed to: Status: På gång

Hej på er!

 

Tack för att ni engagerat er i tråden!

 

Vi kommer presentera en lösning för detta i kommande versioner. Jag har inte en exakt tidsplan just nu, men det ska genomföras:)

 

/Joanna

Jenny Sjöström Sannéus
APPLICATION SPECIALIST
Status changed to: Status: Genomförd

Hej!

 

Det finns nu en ny version 2020.2 av Visma Administration tillgänglig och i den finns det möjlighet att välja ett kundfordranskonto på kund.

 

För att läsa mer om det samt våra övriga nyheter så kolla in senaste versionsnyheterna!

 

Ha en fin dag

/Jenny