Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
tj____1
NY MEDLEM

Återrapporteringsfil för utförda utlandsbetalningar - Administration

Vill kunna läsa in återrapporteringsfiler för utlandsbetalningar! Där är det ju mer uppgifter som ska matas in (valutakurs, avgifter) och då skulle det verkligen underlätta med att bara kunna läsa in en fil! Som det är idag så får vi en fil automatiskt från vår bank med de utförda betalningarna, men den är bara att slänga och sedan sätta sig och mata in manuellt...
22 Kommentarer
AnneliMalmgren
ANSTÄLLD
Hej!
Att kunna ta emot återrapporteringsfiler för utlandsbetalningar är en relativt komplex hantering eftersom det i dagsläget är 4 olika format som vi måste kunna hantera, då bankerna har olika format på sina utlandsbetalningar. Det finns funderingar på att de olika formaten ska bli ett i framtiden och vi bevakar kontinuerligt vad som händer i de diskussionerna.
Av det vi har hört, är det inte så många som skulle ha stor nytta av att kunna få återrapporteringsfiler för utlandsbetalningar (inte så många som har utlandsbetalningar respektive inte så många betalningar att hantera) och tillsammans med diskussionerna om eventuellt kommande gemensamt format, har vi beslutat att avvakta just nu.
Är det andra som också gärna vill ha återrapportering för utlandsbetalningar, vill vi att ni plussar på att ni gillar denna idé. Skulle det vara många som har ett stort behov av det redan nu, får vi fundera igen om vi behöver göra det innan bankerna har ett gemensamt format
Susanna10
NY MEDLEM
This reply was created from a merged topic originally titled
Återrapportering av MT940 (Utlandsbetalningar) - Administration.


Skulle uppskatta om det fanns möjlighet att återrapportera utlandsbetalningar på samma sätt som BG/PG i Admin 1000 genom att läsa in MT940 från banken. Det skulle spara väldigt mycket tid att kunna göra det maskinellt.
Annie Karlsson
ANSTÄLLD
Jag slår ihop ditt önskemål med denna idén.

Tack för att du tar dig tid att framföra dina synpunkter!

/Annie
lr____1
NY MEDLEM

Vi använder Visma Adminstation 2000 och har stort behov av kunna ta emot återrapporteringsfiler i annan valuta. Det hade sparat mycket tid och gett oss högre kvalitet i vårt ärbete.

Även att det är olika format bankerna använder så borde väl ni kunna stödja dem. Så många är de väl inte?

Mvh
Lars Radler/SDT

Mats TP
NY MEDLEM
Jag skulle också har en stor nytta av detta. Har Visma någon plan att införa detta?
Mats
HeleneStruthers
ANSTÄLLD
Hej, 

Tack för ytterligare input i den här diskussionen och visat intresse. Under 2015 kommer vi inte arbeta aktivt med detta men vi diskuterar det i utvecklingsplanen på sikt. 
Elisabet8
NY MEDLEM
Vi har också mycket stort behov av detta, skulle vara mycket tidsbesparande.
Irene Pejer
NY MEDLEM

Hej,

vi vill också kunna läsa in återrapporteringsfiler, åtminstone för EUR leverantörer, i Europa. Hoppas på 2016!

Irene

HeleneStruthers
ANSTÄLLD
Hej och tack för ytterligare input i den här frågan.

I oktober 2016 är det krav på svenska bankerna att enbart hantera eurobetalningar i det s.k SEPA-formatet. Detta är startskottet på en förändring av flera format hos de olika bankerna och vi följer det arbetet med stort intresse.

Vi kommer anpassa Visma Administration i takt med bankernas planer de närmaste åren och i det arbetet kommer vi också se över möjligheten att återrapportera betalningar i utländsk valuta. Om eller när det blir möjligt vet jag inte i dagsläget men vi kommer ha med det som ett önskemål i vår utredning. 
Helge Lind1
NY MEDLEM
Instämmer i den övriga kören, vi har ett stort behov av att få detta att fungera!

Frågade SEB om det var möjligt från deras sida, hänvisar till en lösning via Bankgiro-Link, skulle detta fungera i administration 2000?

Tyvärr fungerar det inte att ha återrapportering via fil när man använder sig av SEBs egna filhanteringsprogram (alltså skickar och hämtar filer via Internetkontoret) vilket ni gör. Däremot fungerar det om man istället använder sig av ett filhanteringsprogram som använder sig av Bankgirots egna kommunikationslösning Bankgiro Link. Kolla med er affärssystemsleverantör om affärssystemet i sig självt kan hantera tjänsten Bankgiro Link. Om ja så kan vi ändra så att ni skickar/hämtar filerna direkt i affärssystemet, och så att ni också kan få återraportering via fil. Om nej så finns det fristående Bankgiro-Link program som ni kan komplettera affärssystemet med och på så sätt skicka/hämta filer samt åtterrapportering. 

Börja alltså med att fråga affärssystemsleverantören, och återkom sen till oss

HeleneStruthers
ANSTÄLLD
Hej Helge, 

I Visma Administration finns stöd för att läsa in återrapporteringsfiler för inhemska betalningar som hämtas direkt från internetbanken eller via ett filhanterings-/överföringsprogram.

Visma Administration kan inte hantera en återrapporteringsfil med utländska betalningar. Det är en begränsning i ekonomiprogrammet. Så oavsett om banken ger dig en sådan fil på ett eller annat sätt kan den inte läsas in i programmet i dagsläget.   
NR____
NY MEDLEM
Jag instämmer i tidigare kommentarer. Har gigantiskt stort behov av att kunna återrapportera dessa betalningar. Faktiskt förvånad över att det inte går, iom att det går att skapa utlandsbetalningar via fil. Prioritera gärna!
Susanna10
NY MEDLEM
Nu är det tre år sedan som jag lyfte frågan om återrapportering av utlandsbetalningar. När kommer den funktionen till Visma Admin? Den behövs!

Mvh Susanna
JoannaNorlander
ANSTÄLLD
Hej Susanna!

Tack för att du lyfter frågan igen!

Vi är medvetna om att behovet finns och har det fortfarande som ett önskemål för framtida förbättringsområden. Precis som det nämnts tidigare i tråden så har vi den här hösten behövt ha fullt fokus på stöd för de nya betalformaten. I detta arbete tillsammans med andra saker som vi behöver prioritera har det inte funnits utrymme för att även göra förändringar kring återrapportering av utlandsbetalningar. Som Anneli skriver längre upp så krävs det en komplex lösning för att hantera återrapportering av utlandsbetalningar i programmet på ett bra sätt. 

Vi får, som jag även nämnt i andra trådar, in oerhört många önskemål och synpunkter vilket vi självklart är oerhört tacksamma för! Däremot behöver vi alltid prioritera vilka önskemål vi kan införa med hänsyn till efterfrågan och arbetsinsats. I det här fallet kan vi inte prioritera en förändring just nu.

Vi bevakar dock intresset i alla våra kanaler då behovet kan ändras och har det alltid i åtanke när vi diskuterar förbättringar i programmet.
Daniel71
NY MEDLEM
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Visma Adm. 2000 för ISO 20022/SEPA - hantering av återrapporteringsfil.

När kommer det en funktion så att jag kan läsa in utbetalningarna i EUR från den återrapporteringsfil som banken genererar?

Känns konstigt att detta inte finns på plats då funktionen finns för LB-betalningar.
David T
NY MEDLEM
Vad är status på detta ärende nu?
David T
NY MEDLEM

Hej

status på detta?

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER
Hej!

Ursäkta sen statusuppdatering i den här tråden.
Detta är fortfarande inget som är planerat inom den närmsta framtiden. Det krävs en stor insats i utvecklingen för att få till detta och vi har andra förändringar och förbättringar som har högre prioritet.
Vi glömmer inte bort den här tråden och jag ser till att vi uppdaterar om det blir förändring i planerna.

/Anna
Marie_106
NY MEDLEM
Hur kan detta inte vara ett prioriterat ärende år 2018?
David T
NY MEDLEM
Håller helt med
Marie_106
NY MEDLEM
NÄR blir det möjligt att läsa in återrapportering av betalningar i utländsk valuta via filer från banken? Känns märkligt att bankerna är flera år före Visma i detta. Alternativet för oss är ju att byta program.

Marie_106
NY MEDLEM
När blir det möjligt att läsa in återrapportering av betalningar i utländsk valuta via filer från banken? Vad händer i detta ärende?