Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Flera prislistor

Stort önskemål att Visma ska kunna hantera 2 prislistor. Tex. Vi har en grundprislista där alla våra produkter ligger. Sen har vi ca 50 olika avtalskunder som har avtalsprislista på kanske 20% av grundprislistan. Saknas då ett pris i avtalskundens prislista så skulle det vara önskvärt att priset då hämtas från Grundprislistan. I min lilla värld låter det som ett enkelt fix 🙂
5 Kommentarer
Hm. I Admin2000 så kan du väl ha nästan hur många olika prislistor som helst och ange på kunden vilket prislista som gäller. Vill du uppdatera med nya priser, artiklar så bör det väl bara vara att köra en ny beräkning. Använder inte det här själv och kan ha missförstått dina önskemål men flera prislistor kan du absolut ha.
I visma administration kan du hantera hur många prislistor som helst. du anger på kunden vilken prislista som skall ha.

NY MEDLEM
Nu missförstår ni mig. Jag vet vad ni menar. Som jag kanske otydligt angav så har vi ca 50 olika prislistor i Visma. ....Exempel. Om vi på någon av dessa 50 prislistor har ett nollpris (som det finns goda skäl till att ha) så ska Visma känna av att då hämtar man det priset från vår "grundprislista".  Alltså samma kund har prislista i Visma på avtalade artiklar (dock inte hela vårt sortiment) och beställer då kund en ej avtalad artikel så skulle priset hämtas från "Grundprislistan" istället.
Finns ju, så vitt jag vet, ingen automatik i detta utan uppdateringar sker först när man gör dom så att säga. Tror nog att det krävs ett mer avancerat system för att ha olika rabatter/priser på olika artiklar till olika kunder. 
NY MEDLEM

En slags variant för att lösa detta kan vara att använda rabattavtal.

Namnet till trots så behöver vi inte lägga in några rabattsatser där.

 

Exempel.

En kund, Kalles Konfektyr, ska ha egna priser på 20 artiklar av alla våra 500 artiklar, för resten ska grundpris användas.

Vi har en prislista "Grundprislista" med ID 1 som innehåller alla artiklar och dess grundpriser.

Vi har en prislista "Kalles konfektyr" med ID 2 som innehåller pris på endast de 20 artiklar.

 

Vi skapar ett rabattavtal, "Kalles konfektyr". I det sätter vi övre fältet "Prislista" till 1, Grundprislistan.

Vi får sedan lägga in alla dessa 20 artiklar i fälten längst ner, med 0% radrabatt mot prislista 2 "Kalles konfektyr".

(Ja, lite dubbelarbete att lägga in artikel både i prislista och här, lätt att göra fel när man ska lägga in ett  pris på en till artikel också)

 

Jag brukar kallar det för att lägga in undantag i det här tänket. Om Visma hittar artikeln i denna lista, så används den prislistan man angett.

Annars använder den grundprislistan vi angett som standard.

 

På order/faktura/kundkort så behöver vi lägga in rabattavtalet också, inte prislistan.