Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Andreas Olsson
NY MEDLEM

Visma Tid Smart/Pro - Fel beräkning av färdigställandegrad i rapport

(uppdaterad av Andreas Olsson ‎2021-02-17 12:43 )
Status: Genomförd

Hej,

 

Vid "avstämning - fastprisprojekt" (rapport) visas till synes fel värden beträffande färdigställandegraden i relation till succesiv vinstavräkning. Beräkningen i rapporten utgår från antaget antal timmar för hela projektet i förhållande till nedlagda timmar vid varje given tidpunkt. Den %-satsen sätts sedan i relation till angivet Fastpris.

 

Utifrån gängse principer, inklusive den Skatteverket använder i sin beskrivning och den Bokföringsnämnden rekommenderar, är ovanstående beräkning felaktig och blir allt som oftast ordentligt missvisande. Speciellt inom exempelvis bygg- och entreprenad.

 

Avstamp skall istället och rätteligen tas i nedlagda kostnader vid varje given tidpunkt i förhållande till budgeterade kostnader för projektet som helhet. Den %-satsen skall sedan sättas i relation till angivet Fastpris. På det viset "får man med allt" och därmed ett ordentligt rättvisande värde.

 

Exempelvis, ett projekt där det läggs få "egna timmar" på grund av att det är materialintensivt och/eller till stor del genomförs av underentreprenörer, vilka kan ta betalt för olika typer av tjänster/material/maskiner, ger grovt felaktiga värden om färdigställandegraden beräknas just på nedlagda timmar - även om man inkluderar just de timmar man hittar på UEn:s fakturor.

 

Färdigställandegraden ur ett timperspektiv kan behållas i rapporten, men att komplettera med den "korrekta" beräkningen är alltså en nödvändighet.

 

Förslagsvis används budgetfälten under 'Ekonomifliken' (Projekt) som underlag för beräkningen --> (Totala kostnader vid varje given tidpunkt / angivet totalt beräknat kostnadsbelopp i budgetfältet) = Färdigställandegrad x Total beräknad (fastpris)intäkt i budgetfältet = Periodiserad intäkt. Den periodiserade intäkten jämförs i sin tur med vad som är fakturerat på projektet. Differensen används därefter för att uppdatera bokföringskontot för "upparbetat ej fakturerat".

 

Detta är alltså inget "förslag" på justering - utan det måste helt enkelt åtgärdas/kompletteras skyndsamt. Jag har tidigare annonserat detta telefonledes där det då skulle läggas upp som just ett "förslag", men det har fortfarande inte hänt något. Exempelvis sitter vi just nu med en koncern som har drygt 50 fastprisprojekt igång vid varje given tidpunkt. De använder (på vår inrådan) Visma Tid Smart/Pro och just nu är det en massiv manuell hantering av sådant som egentligen skulle kunna gå att fixa med ett knapptryck. Vi vill INTE att de skall byta system.

 

Slutligen, om jag har missat något och rapporten faktiskt finns - då ber jag om ursäkt. Men tala gärna om för mig då var jag hittar den. 🙂

 

Bästa hälsningar

 

// Andreas Olsson | Redovisnings- och verksamhetskonsult

3 Kommentarer
Joanna Norlander
APPLICATION SPECIALIST

Hej Andreas!

 

Tack för att du tog dig tiden att skriva detta inlägg! 

 

Det finns olika sätt att se på färdigställandegrad. Den rapporten som finns i programmet idag är inte avsedd för att användas för successiv vinstavräkning och därför är inte färdigställandegraden anpassad till detta.  Vi har många kunder som arbetar med den färdigställandegrad som finns i programmet idag, därför kan vi inte ändra denna i nuvarande rapport, utan det krävs då en ny rapport.

 

Jag har tagit detta vidare som ett önskemål och om det sker en förändring så återkopplar jag här i tråden.

 

Joanna Norlander
APPLICATION SPECIALIST
Status changed to: Status: På gång

Hej Andreas!

 

Sedan du skrev till oss har vi sett en ökad efterfrågan kring denna typ av rapport. Vi har därför som ambition att få till en sådan rapport i programmet den närmaste tiden, jag återkopplar här i tråden när jag har mer information kring det!

Joanna Norlander
APPLICATION SPECIALIST
Status changed to: Status: Genomförd

Hej!

 

Nu finns det en rapport för detta som heter Successiv vinstavräkning. Ni hittar denna via Rapporter i sidomenyn i systemet och den kan både skrivas ut till skärm samt till Excel.