Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Beräkna lönekravet (2021) i fåmansbolag med Visma Skatt

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2021-10-15 14:30 )

I Visma Skatt kan du räkna på hur stor lön du eller någon i närståendekretsen måste ta ut från  fåmansbolaget under 2021 för att kunna använda löneunderlaget som lönebaserat utrymme för utdelningar under 2022. Beräkningarna gör du enkelt på sidan Löneunderlag i programmets kalkyl för Fåmansbolag för år 2022

 

Beräkning av gränsbeloppet

Det är det årligt beräknade gränsbeloppet som avgör hur stort utrymme det finns för att göra utdelning till 20 procent i skatt från fåmansbolag där någon i familjen arbetar aktivt.

Gränsbeloppets storlek får beräknas enligt huvudregeln eller enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln). Enligt den så kallade huvudregeln består gränsbeloppet av en lönedel och en kapitaldel och är i regel den mest gynnsamma regeln om någon i familjen har ett avlönat heltidsjobb i bolaget.


Under 2022 får 50 procent av hela lönesumman inräknas när det lönebaserade utrymmet av gränsbeloppet ska fastställas.

Lönebaserat utrymme får dock enbart beräknas om delägaren äger minst fyra procent av kapitalet i företaget.

Det finns ett tak för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.

 

 

Räkna på lönekravet

Det finns också ett lönekrav som måste vara uppfyllt för att löneregeln vid beräkning av gränsbeloppet ska få användas.

Enligt lönekravet måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek från fåmansbolaget under året före det år som gränsbeloppet beräknas för. Vid beräkning av gränsbelopp för utdelning under år 2022, tittar man alltså på löneuttagen som gjorts under år 2021.

Följande gränser för lönekravet gäller vid beräkning av gränsbelopp för 2022:

  • Är den totala lönesumman under 2021 i bolaget inklusive löner i dotterbolag 4 910 200 kr eller högre måste ägaren eller någon annan i någon i ägarens familj ta ut en lön under 2021 på minst 654 720 kr, för att lönekravet ska uppfyllas.
  • Är årslönesumman i företaget lägre än 4 910 200 kr räcker det att lönen till ägaren eller någon i dennes familj är minst 409 200 kr + 5 procent av årslönesumman för att lönekravet ska anses uppfyllt.
  • Lägsta möjliga lönekrav för 2021 kommer att vara 430 737 kr.
  • Med en årslön på minst 654 720 kr är lönekravet alltid uppfyllt, men lönedelen av utdelningsutrymmet får ändå inte beräknas till större belopp än 50 gånger egna lönen.
  • Finns det flera ägare som inte är släkt med varandra (de ingår i olika så kallade närståendekretsar) gäller lönekravet för var och en dessa ägare.

 

Exempel

En ensam ägare har ett bolag med 100 000 kr i aktiekapital (kapitalunderlag) och årslönesumman i bolaget uppgår till 1 miljon kr. Gränsbeloppet får då beräknas till 500 000 kr under 2021 på grund av de anställdas lönesumma. Därtill kommer ca 9 300 kr i gränsbelopp på grund av aktiekapitalet.  

Lönekravet under 2021 för ägaren eller någon anhörig till denne blir 409 200 + 50 000 kr (0,05 x 1 miljon) = 459 200 kr.

 

Bild (1).gif

 

 

 

Lägsta möjliga lönekrav under 2021 blir 430 737 kr

Om årslönesumman i bolaget under 2021 enbart består av lön till en enda person i ägarens familj kommer det att räcka att årslönen under 2021 till den personen är 430 737 kr för att en lönedel av gränsbeloppet ska få beräknas.

Vid en årslön till familjemedlemmen på 430 737 kr som är enda lönen i bolaget under 2021 uppfylls nämligen lönekravet för beräkning av gränsbelopp enligt löneregeln för 2022.

En årslön på 430 737 kr för familjemedlemmen ger en lönedel på 215 368 kr och redan detta innebär att gränsbeloppet beräknat enligt huvudregeln blir större än schablonbeloppet enligt förenklingsregeln.

Dessutom får vid beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln läggas en viss procentandel av de anskaffade aktierna i bolaget. För år 2022 blir procentsatsen ca 9,30 procent av anskaffningskostnaden om statslåneräntan i slutet av november 2021 ligger på 0,30 procent. I ett 100 000-kronorsbolag blir kapitaldelen av utdelningsutrymmet i så fall 9 300 kr för 2022.

Även om anskaffningskostnaden enbart är 100 000 kr kan kapitaldelen i äldre fåmansbolag bli ännu större. I kalkylen för Fåmansbolag i Visma Skatt hanteras beräkningen av de mycket komplicerade regler som då behöver användas.

 

Schablonbeloppet är 187 550 kr under 2022

Enligt förenklingsregeln får årets nya gränsbelopp i bolaget beräknas till ett schablonbelopp som motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp (68 200), vilket får användas oavsett lönesummans storlek i bolaget.


För år 2022 blir det schablonbeloppet 187 550 kr.

Schablonregeln får bara användas i ett bolag per person. Om flera medlemmar i en familj ensamma är ägare av var sitt fåmansbolag får schablonregeln användas av varje familjemedlem.

 

Peter Samuelsson, Visma Spcs