Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Redovisnings- & revisionsbyrån
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Beräkna lönekravet (år 2019) i fåmansbolag med Visma skatteprogram

Peter Samuelsson

I Visma Skatt kan du räkna på hur stor lön någon i familjen måste ta ut från familjens fåmansbolag under 2019 för att kunna beräkna ett löneunderlag för utdelningar under 2020. Ett löneuttag på en viss nivå under 2019 krävs ju för att man på familjens aktier i fåmansbolaget ska få beräkna utrymmet för utdelning under 2020 till högsta möjliga belopp enligt löneregeln.

 

Beräkningarna gör du enkelt på sidan Löneunderlag i programmets kalkyl för Fåmansbolag för år 2020.

Beräkning av gränsbeloppet

Det är det årligt beräknade gränsbeloppet som avgör hur stort utrymme det finns för att göra utdelning till 20 procent i skatt från fåmansbolag där någon i familjen arbetar aktivt.

 

Gränsbeloppets storlek får beräknas enligt huvudregeln eller enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln). Enligt den så kallade huvudregeln består gränsbeloppet av en lönedel och en kapitaldel och i regel den mest gynnsamma regeln om någon i familjen har ett avlönat heltidsjobb i bolaget.

Under 2020 får 50 procent av hela lönesumman inräknas när lönedelen av gränsbeloppet ska fastställas.

Lönedelen får dock enbart beräknas om delägaren äger minst fyra procent av kapitalet i företaget.

Det finns ett tak för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.

 

Räkna på lönekravet

Det finns också ett lönekrav som måste vara uppfyllt för att löneregeln vid beräkning av gränsbeloppet ska få användas.

Enligt lönekravet måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek från fåmansbolaget under året före det år som gränsbeloppet beräknas för. Vid beräkning av gränsbelopp för utdelning under år 2020, tittar man alltså på löneuttagen som gjorts under år 2019.

 

Följande gränser för lönekravet gäller vid beräkning av gränsbelopp för 2020:

  • Är den totala lönesumman under 2019 i bolaget inklusive löner i dotterbolag 4 636 800 kr eller högre måste ägaren eller någon annan i någon i ägarens familj ta ut en lön under 2019 på minst 618 240 kr, för att lönekravet ska uppfyllas.
  • Är årslönesumman i företaget lägre än 4 636 800 kr räcker det att lönen till ägaren eller någon i dennes familj är minst 386 400 kr + 5 procent av årslönesumman för att lönekravet ska anses uppfyllt.
  • Lägsta möjliga lönekrav för 2019 kommer att vara 406 737 kr.
  • Med en årslön på minst 618 240 kr är lönekravet alltid uppfyllt, men lönedelen av utdelningsutrymmet får ändå inte beräknas till större belopp än 50 gånger egna lönen.
  • Finns det flera ägare som inte är släkt med varandra (de ingår i olika så kallade närståendekretsar) gäller lönekravet för var och en dessa ägare.

Exempel

En ensam ägare har ett bolag med 100 000 kr i aktiekapital (kapitalunderlag) och årslönesumman i bolaget uppgår till 1 miljon kr. Gränsbeloppet får då beräknas till 500 000 kr under 2020 på grund av de anställdas lönesumma. Därtill kommer ca 9 500 kr i gränsbelopp på grund av aktiekapitalet.

  

Lönekravet under 2019 för ägaren eller någon anhörig till denne blir 386 400 + 50 000 kr (0,05 x 1 miljon) = 436 400 kr.

 

Fåmansbolag.png

 

Lägsta möjliga lönekrav under 2019 blir 406 737 kr

Om årslönesumman i bolaget under 2019 enbart består av lön till en enda person i ägarens familj kommer det att räcka att årslönen under 2019 till den personen är 406 437 kr för att en lönedel av gränsbeloppet ska få beräknas.

 

Vid en årslön till familjemedlemmen på 406 737 kr som är enda lönen i bolaget under 2019 uppfylls nämligen lönekravet för beräkning av gränsbelopp enligt löneregeln för 2020.

En årslön på 406 737 kr för familjemedlemmen ger en lönedel på 203 368 kr och redan detta innebär att gränsbeloppet beräknat enligt huvudregeln blir större än schablonbeloppet enligt förenklingsregeln.

Dessutom får ju vid beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln läggas en viss procentandel av anskaffningsaktierna i bolaget. För år 2020 blir procentsatsen 9,50 procent av anskaffningskostnaden om statslåneräntan i slutet av november 2019 ligger på 0,50 procent. I ett 100 000-kronorsbolag blir kapitaldelen av utdelning i så fall 9 500 kr för 2020.

 

Även om anskaffningskostnaden enbart är 100 000 kr kan kapitaldelen i äldre fåmansbolag bli ännu större. I kalkylen för Fåmansbolag i Visma Skatt hanteras beräkningen av de mycket komplicerade regler som då behöver användas.

 

Schablonbeloppet är 177 100 kr under 2020

Enligt förenklingsregeln får årets nya gränsbelopp i bolaget beräknas till ett schablonbelopp som motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp (64 400), vilket får användas oavsett lönesummans storlek i bolaget.

För år 2020 blir det schablonbeloppet 177 100 kr.

 

Schablonregeln får bara användas i ett bolag per person. Om flera medlemmar i en familj ensamma är ägare av var sitt fåmansbolag får schablonregeln användas av varje familjemedlem.