Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Bolagsverkets handläggningstider för årsredovisningar är nu kortare

(uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2019-12-13 15:30 )

Bolagsverket har under en lång tid haft längre handläggningstider än vad de normalt brukar ha för registrering av årsredovisningar. Bolagsverket poängterar att det inte är digitaliseringen som orsakat fördröjningen i handläggningen utan det är snarare lösningen då digitalt inlämnade årsredovisningar registreras direkt om de är fullständiga.

 

Det är de årsredovisningar som kommer in på papper som de inte har haft resurser nog att granska och registrera i önskad takt. Det finns inte heller någon koppling mellan långa handläggningstider och att företag drabbas av förseningsavgifter, har man bara kommit in i tid med årsredovisningen påförs det ingen förseningsavgift. Bolagsverket har under året jobbat hårt för att komma till rätta med deras handläggningstider.


Idag har Bolagsverket en handläggningstid på cirka tio dagar för den absoluta majoriteten av deras ärenden, vissa ärenden som är under utredning tar dock längre tid. Hittills har 43 683 årsredovisningar lämnats in digitalt. Samlat sedan tjänsten sattes i drift mars 2018 utgör de cirka 7% av den totala volymen. Majoriteten är inlämnade under 2019 och Bolagsverket ser en ökande kurva under framförallt hösten 2019. Läs mer om detta på Bolagsverket.se

 

Digital inlämning av årsredovisning

Med bakgrund av Bolagsverkets information ovan vill vi upplysa alla våra användare att du kan skicka in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket från Visma Bokslut och Visma Advisor Period & År. Vi stödjer Aktiebolag som redovisar enligt K2. Dessutom har du också möjlighet att skicka årsredovisningen för digital signering via vår tjänst Visma Sign.