Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Ny version av Visma Skatt/Skatt Proffs

Nu finns det en ny version av Visma Skatt/Skatt Proffs. Versionen heter 2022.1 och du installerar den enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Det går också bra att ladda ner versionen via vår sida Ladda ner och uppdatera eller direkt i programmet via Hjälp - Uppdatera programversion.

 

Nytt i version 2022.1

Deklarationsblanketter för beskattningsperiod 2022-P4

Nu är alla deklarationsblanketter för beskattningsår 2022 fastställda. I tidigare versioner var blanketterna färdiga för period 1-3. Nu är också beskattningsperiod 4 fastställd.

 

Förändringar i blanketter i period 2022-P4

INK1 

Blanketten har fått ett nytt fält (4.5) för skattereduktion för inventarieköp 2021. 

 

INK2

Blanketten har fått ett nytt fält (1.3) för underlag för riskskatt för kreditinstitut. Nya fält finns också för skattereduktion för inventarieköp 2021 samt förnybar el. Fälten för halv fastighetsskatt är borttagna då de inte längre gäller.

 

INK3/INK4

Fälten för halv fastighetsskatt är borttagna då de inte längre gäller.

 

K2/K5/K6/K8 och K9

Mindre textjusteringar och att du vid slutligt uppskov ska ange din egen del för ersättningsbostaden. Förut angav du inköpspris för hela ersättningsbostaden som kvoterades utifrån ägd andel.

 

N3A

Fältet (83a) Tillgodoförd expansionsfondsskatt har tagits bort.

 

Deklarationskontroller är uppdaterade

I version 2022.1 har deklarationskontrollerna anpassats till de fastställda deklarationsblanketterna. Ett antal nya kontroller har också lagts till. Läs mer i hjälpavsnittet Deklarationskontroll.

 

Överföringskontroll till de nya blanketterna

När du i version 2022.1 av Visma Skatt/Skatt Proffs öppnar en deklarationsfil som sparats i en tidigare version gör programmet en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de nya deklarationsblanketterna för beskattningsperiod 4.

Om det i något fall inte har gått att överföra uppgifter från blanketterna som skapats i en tidigare version, kommer programmet meddelande om detta att finnas i överföringskontrollen

 

SRU-filer till Skatteverket för beskattningsperiod 4

Funktionen för SRU-export i Visma Skatt/Skatt Proffs kan nu användas för juridiska personer som har räkenskapsår som tillhör beskattningsperiod 2022-P4.

När du är klar med en deklaration i skatteprogrammet och den är färdig att lämnas in till Skatteverket, kan du skapa en SRU-fil för den aktuella deklarationen. Du ska alltså inte stänga deklarationsfilen, utan deklarationsfilen måste vara öppen för att kunna skapa SRU-filen.

Tänk på att själva SRU-filen alltid måste skapas i skatteprogrammet, även om du använder Visma Byråstöd eller Visma Advisor Connect. Läs mer hur du skapar SRU-filer och exporterar SRU-filer.

 

Skatteberäkningar för år 2023

Skatteberäkningar för år 2023 för fysiska personer är uppdaterade med fastställda basbelopp och skiktgränser enligt gällande lag. Nedanstående ändringar är införda i version 2022.1 även om inte alla är beslutade.

 

  • Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

  • Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

  • Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år

Läs mer om Reseavdrag och Skattereduktion för installation av grön teknik.

 

Sidan skatteinställningar och reduktioner delas upp i två 

För fysiska personer finns en sida för skatteinställningar och reduktioner. Den sidan innehåller flera olika uppgifter och är idag ganska svår att följa. I den här nya versionen har vi delat upp sidan och brutit ut alla delar som berör skattereduktioner till en sida.

 

Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från och med 1 november

Den 1 november höjdes den låga kostnadsräntan på kvarskatt samt på anstånd med skatt, från 1,25 procent till 2,5 procent. För första gången sedan 2017 utgår också intäktsränta på skattekontot, om 1,125 procent.

 

Läs mer om den nya versionen i den skrivna hjälpens versionsnyheter.

6 Kommentarer