Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nya inkomstskatteförslag inför budgetförhandlingarna 2021

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2020-06-24 12:57 )

Totalt handlar det om fyra promemorior som nu skickas på remiss. Förslagen remitteras för att kunna ingå i statens budget för 2021 och ska kunna träda i kraft 1 januari nästa år.

 

Sänkt skatt för personer med förvärvsinkomster
I promemorian föreslås att det införs en skattereduktion för fysiska

personer med förvärvsinkomster. Två alternativa utformningar föreslås. I det ena alternativet föreslås skattereduktionen vara 1 700 kronor per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor och skiktgränsen för statlig inkomstskatt (för beskattningsåret 2020 är skiktgränsen 509 300 kronor). 

 

I det andra alternativet ges skattereduktionen utan begränsning till skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skattereduktionen uppgår då i stället till 1 300 kr.

 

Sänkt skatt för personer över 65 år så att skatteklyftan mellan pension och lön försvinner helt

I promemorian lämnas förslag på ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år. Enligt förslaget sänks skatten genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 213 000 och 1 418 000 kronor per år.

Sänkt skatt för personer som betalar statlig inkomstskatt

I promemorian föreslås en höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt, vilket skulle innebära att färre personer betalar statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. Som ett alternativ till en höjning av skiktgränsen förslås en sänkning av skatten för statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster från 20 till 19,5 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger skiktgränsen.

Den så kallade expertskatten förlängs från tre till fem år vilket berör bland annat utländska experter och forskare som arbetar i Sverige
I promemorian föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första åren. Förslaget innebär att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra länder i Europa, däribland Finland och Danmark, vilket gör reglerna mer konkurrenskraftiga.