Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nya skatteförslag 2021 (april)

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2021-04-06 16:09 )

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021

Den tillfälliga nedsättningen av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning som utges till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år förstärks under juni–augusti 2021.

Den förstärkta nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad som utges under perioden 1 juni– 31 augusti 2021.

Ändringarna föreslås träder i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 maj 2021.

Länk till promemoria

 

Skattefria gåvor till anställda upp till 2 000 kronor

Under förra året slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Regeringen har tidigare meddelat att skattefriheten ska ligga kvar även i år och nu kommer beskedet att beloppsgränsen samtidigt fördubblas till 2 000 kronor under 2021.

Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag och föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021 t.o.m. 31 december 2021.

Fortsatt slopad förmånsskatt för fri parkering på jobbet

Under förra året infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Regeringen meddelar nu att den skatteförmånen även ska gälla i år.

Skattefriheten kommer gälla retroaktivt från 1 januari 2021 till och med 31 december 2021 och omfattar alla yrkesgrupper i hela landet.

 

 

Övriga förslag

 

Det föreslås även att s.k. tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder och att nivån på anståndsavgiften ska sänkas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 26 april 2021.

 

Dessutom innehåller propositionen förslag till ändringar i statens budget för 2021. Medel föreslås för att förlänga ersättningar inom sjukförsäkringen och för sjuklönekostnader. Vidare föreslås medel för att förlänga omställningsstödet, omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag.

 

Dessutom föreslås att medel tillförs för ytterligare stöd till kultur och idrott, i form av bl.a. ett nytt evenemangsstöd, samt till lovaktiviteter för barn och unga. Slutligen föreslås medel för fortsatta insatser som rör vaccinering mot covid-19 och åtgärder för att motverka ytterligare smittspridning.


Länk till extra ändringsbudget