Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nyheter för dig som arbetar med fastpris

(uppdaterad av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER ‎2020-09-28 13:50 )

För att du ska trivas att arbeta i våra program så mycket som möjligt jobbar vi hela tiden för att utveckla dom. Nu har vi gjort flera förbättringar för dig som använder en fast prissättning mot din kund i Visma Advisor. Kika här nedanför för att se vad det innebär. 

 

Pågående fastpris

När du lägger in Fastpris som en Ny prissättning på en kund kan du nu välja att ställa in det som Pågående genom att markera en ruta. Om du väljer att markera denna kommer ett nytt fakturatillfälle automatiskt att skapas upp när färre än 14 dagar kvarstår till det sista fakturatillfället. För nya fastprisplaner är rutan markerad automatiskt. Fakturaplaner som du skapat upp sedan tidigare behöver du däremot gå in till och markera rutan för att detta ska gälla för dessa. 

 

Om det sista fakturatillfället till exempel är inställt till 2020-12-25, kommer ett nytt fakturatillfälle automatiskt att skapas upp 2020-12-11. Det nya fakturatillfället kommer att skapas med samma fakturaintervall, uppdrag, pris och uppskattade timmar som du har haft på själva fastpriset från början. 

 

Ny markeringsruta för fakturerade fakturatillfällen 

Numera syns inte längre fakturerade fakturatillfällen per automatik, vilket innebär att du kan istället välja att markera rutan Visa fakturerade. Med den markerad visas både Fakturerade och Ej fakturerade fakturatillfällen.

 

Byte av prissättningsmodell

Om du tidigare har upplevt det som krångligt att byta prissättning (från till exempel fastpris till timpris) när det finns registrerade timmar för den period som du vill ändra till, eller om du har fakturatillfällen i fastprisplanen som inte är fakturerade, har vi nu gjort det enklare för dig. 

 

Detta kommer du att märka när du exempelvis ska:  


  • Byta från timpris till fastpris

Om du har timpris inlagt på ett uppdrag för en kund och ska ändra det till fastpris kan det finnas registrerade timmar på ett senare datum än ditt önskade startdatum för fastpriset. Nu har vi gjort det möjligt för dig att då starta fastpriset med ett tidigare datum än den senaste tidsregistreringen. Det innebär att dessa tidsregistreringar kopplas till fakturaplanen som läggs upp. 

 

  • Byta från fastpris till timpris

Om du har fastpris inlagt på ett uppdrag för en kund och ska ändra det till timpris kan fastprisplanen vara skapad för ett år med ett fakturatillfälle varje månad. Finns det då fortfarande fakturatillfällen i fakturaplanen som inte är fakturerade kan du nu sätta ett Från-och-med-datum för timpriset som är tidigare än datumet för det sista fakturartillfället i fakturaplanen. De fakturatillfällen som har ett senare datum än Från-och-med-datum för timpriset kommer automatiskt att tas bort från fakturaplanen. 

fixed price to price per hour.gif

 

Registrera tid för fastpriset utan kvarvarande fakturatillfälle i fakturaplanen    

Om det finns en tidsregistrering för ett fastpris som inte är komplett (saknar fakturatillfälle att kopplas till när en tidsregistrering sparas), kommer den automatiskt att uppdateras och kopplas till det nya fakturatillfälle som läggs in. Vill du veta mer om hur du arbetar med fast prissättning? Läs gärna hjälpavsnittet Arbeta med fastpris »