Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nytt förslag för avståndsbaserat reseavdrag från år 2023

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2022-03-18 08:51 )

Nytt förslag som presenterades 2022-03-17

Det nuvarande systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Skattereduktionen kommer att beräknas på avståndet mellan bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan och det kommer inte spela någon roll vilket färdmedel som faktiskt har använts för arbetsresan.

 

En skattereduktionen föreslås nu utgå med 8 kr per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg, 3 mil i ett antal storstadskommuner. Skattereduktion ges upp till en övre avståndsgräns på 12 mil enkel väg.

 

I underlaget för skattereduktion ingår även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som betalas i samband med arbetsresorna. Däremot inte trängselskatt.

 

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att den skattskyldige har minst 30 resdagar per år och skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under året, dock högst 210 dagar.

 

Vinnare och förlorare

Generellt kan man säga att förslaget ska motsvara en höjning av det gamla avdrag på 18,50 kr/mil till 25 kr/mil. Enligt förslaget utgår en skattereduktionen oavsett vilket färdmedel som faktiskt används för arbetsresan. Även den som cyklar kan får skattereduktion, men det förutsätter då att avståndet mellan bostad och arbetsplats överstiger den nedre avståndsgränsen (1,5 eller 3 mil).

 

De som betalar statlig skatt och har en högre marginalskatt blir förlorarna i det nya förslaget. Se exempel längre ned.

Det är skillnad mellan skattereduktion och avdrag

Det är skillnad på en skattereduktion och ett skatteavdrag. En skattereduktion visar hur många kronor mindre i skatt som du ska betala, medan ett avdrag görs tidigare i skatteberäkningen.

 

Förenklat behöver du inte betala skatt för din inkomst motsvarande avdraget. En skattereduktion görs istället från den slutliga skatten som ska betalas. Ett avdrag har därför olika värde för olika personer, beroende på hur höga inkomster de har.

 

Den som har högre inkomst får typiskt sett en större skattelättnad av ett avdrag än en person med lägre inkomst. En skattereduktion med ett visst belopp har samma värde för alla, oavsett inkomstnivå.

 

Exempel

I exemplet utgår vi från antal resdagar är 210 per år. Vid normal skatt beräknar vi efter 35% och vid hög skatt 55%. Vi utgår även från att du får den nya skattereduktion för det som överstiger 1,5 mil enkel väg.

I kolumnerna för “Gamla regler” har vi justerat beloppet med 35 respektive 55 procent skatt för att på så sätt kunna göra en jämförelse.

 

De två sista färgade kolumnerna visar skillnaden med det nya förslaget mot dagens befintliga system.

 

Förlorarna på det nya förslaget är de som idag betalar statligskatt och på så sätt har högre marginalskatt.

 

 bild_reseavdrag.jpg


Förslaget i lagrådsremissen kommer nu att granskas av Lagrådet. Under våren kommer därefter Finansdepartementet att remittera ett förslag på hur nivåerna i reseavdraget kan förstärkas. Tanken är att de nya reglerna, det vill säga både modellen för ett nytt regelverk samt de förstärkta nivåerna, ska träda i kraft den 1 januari 2023.