Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nytt förslag för reseavdrag till och från arbetet ger betydligt lägre ersättning

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2021-10-26 14:05 )

Det nuvarande reseavdraget föreslås ersättas med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. En promemoria med förslaget går ut på remiss 22/10. Med förslaget får fler pendlare skattelättnad jämfört med i dag, och reglerna blir enklare att tillämpa.

 

Men för väldigt många kommer förslaget att ge betydligt lägre "ersättning" mot befintliga regler. Det kan röra sig om många tusenlappar per år. Har du tex 6 mil enkel resa och använder bilen 210 dagar om året, kan du som har hög marginalskatt räkna med att tappa ca 10 000kr per år.

 

Nytt förslag från 2023

Skattereduktionen föreslås utgå med 5 kr per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg, 3 mil i ett antal storstadskommuner. Skattereduktion ges upp till en övre avståndsgräns på 8 mil enkel väg. I underlaget för skattereduktion ingår även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som betalas i samband med arbetsresorna. Däremot inte trängselskatt. 

 

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att den skattskyldige har minst 30 resdagar per år och skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under året, dock högst 210 dagar.

 

Det är skillnad mellan skattereduktion och avdrag

Det är skillnad på en skattereduktion och ett skatteavdrag. En skattereduktion visar hur många kronor mindre i skatt som du ska betala, medan ett avdrag görs tidigare i skatteberäkningen. Förenklat behöver du inte betala skatt för din inkomst motsvarande avdraget. En skattereduktion görs istället från den slutliga skatten som ska betalas. Ett avdrag har därför olika värde för olika personer, beroende på hur höga inkomster de har. Den som har högre inkomst får typiskt sett en större skattelättnad av ett avdrag än en person med lägre inkomst. En skattereduktion med ett visst belopp har samma värde för alla, oavsett inkomstnivå.

 

Exempel - jämförelse befintliga regler mot nytt förslag

I exemplet utgår vi från att antal resedagar är 210 per år. Vid normal skatt beräknar vi efter 35% och vid hög skatt 55%. Vi utgår även från att du får den nya skattereduktion för det som överstiger 1,5 mil enkel väg, men med max 8 mil enkel väg.

 

I kolumnerna för “Gamla regler” har vi justerat beloppet med 35 resp 55 procent skatt för att på så sätt kunna göra en jämförelse.


De två sista kolumnerna visar hur mycket lägre ersättning du får med de föreslagna reglerna.

 reseavdrag1.jpg
 

Ändrar vi förutsättningarna till att du endast får skattereduktion för det som överstiger 3 mil enkel väg blir det ännu större skillnader.

 

 

reseavdrag2.jpg

 

Du kan läsa mer om själva förslaget på Regeringens hemsida.