Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nytt skattesystem med högre kapitalskatt och platt skatt på vanliga inkomster?

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2020-06-24 09:26 )

Finanspolitiska rådet publicerade 23 juni en särskild studie om det svenska skattesystemet. Studien visar att skattesystemet kan reformeras så att det blir både enklare och ger samhällsekonomiska vinster.

 

Mer likformig beskattning

Rådets förslag är att göra skattesystemet mer enhetligt, överskådligare och effektivare med så få skattesatser som möjligt.

 

Förslaget bygger på följande delar:

 • Skatten på förvärvsinkomst bör vara densamma oberoende inkomst, vilket brukar kallas platt skatt.
 • Omfördelning av inkomster bör göras genom ett enhetligt skatteavdrag samt med ersättningar och bidrag.
 • Momsen bör vara enhetlig.
 • Kapitalinkomster, inklusive hyresvärdet av att bo i eget boende, bör beskattas enhetligt.
 • Förvärvsinkomst och kapitalinkomst bör beskattas enhetligt  

 

 

Två olika alternativ föreslås

 

Förvärvsinkomst, pension och beskattningsbara ersättningar

 

 • Platt skatt på förvärvsinkomster upp till ett tak (ca 509 000)
 • Statlig skatt på 10 procent i alternativ A och 5 procent i alternativ B.
 • Jobbskatteavdrag, grundavdrag och förhöjt grundavdrag avskaffas, och ersätts av ett enhetligt skatteavdrag från all skatt på beskattningsbara förvärvsinkomster och pensioner på ca 35 000 kr i alternativ A och ca 37 000 kr i alternativ B


Kapitalinkomst

 • Enhetlig skatt på 30 procent i alternativ A och 35 procent i alternativ B
 • 3:12-reglerna ändras genom att hela kapitalinkomsten tas upp till beskattning i stället för två tredjedelar

 

Bostadsbeskattning

 • Enhetlig bostadsskatt på löpande avkastning och värdestegring på småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet. Avkastningen beräknas på taxeringsvärdet som ett tioårigt glidande medelvärde av statslåneräntan + 2 procent (schabloniserad värdeökning) och skattesatsen är 30 procent per år utan takbegränsning i alternativ A och 35 procent i alternativ B. År 2020 uppskattas bostadsskatten till 0,97 procent av taxeringsvärdet i alternativ A och 1,13 procent i alternativ B
 • Vid försäljning beskattas faktisk reavinst med gällande kapitalvinstskattesats. Från reavinsten görs avdrag med tidigare inbetald löpande reavinstskatt. Om den justerade reavinsten understiger en reavinst motsvarande 2 procent per år ges avdragsrätt. 
 • Skatten på hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar tas bort.
 • Ingen ränta läggs på uppskjuten kapitalvinst på bostad (finns redan som eget förslag 2021)

 

Mervärdesskatt

 • Enhetlig moms på 21 procent.