Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Passa på att föryngra periodiseringsfonderna nu i deklarationen 2019

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2020-05-15 14:20 )

Riksdagen beslutade i all hast i början av april att retroaktivt ändra reglerna för avsättning till periodiseringsfond i deklarationen för näringsverksamhet i firma och handelsbolag för inkomståret 2019. 

 

Utöver den vanliga möjligheten att sätta av högst 30 procent av överskottet före avdraget för periodiseringsfond, införs vid deklarationen för 2019 en möjlighet att istället göra avdrag för periodiseringsfond m ed 100 procent av överskottet före avdraget, dock får det maximalt göras avdrag med en miljon kronor enligt denna tillfälliga alternativa regel.

 

Detta nya alternativ för avdrag i deklarationen för 2019 ger en intressant effekt för alla som har gjort avdrag för periodiseringsfond under åren 2013-2018 och där de totala avdragen för dessa år inte överstiger en miljon kronor, inräknat överskottet för år 2019. Genom att först frivilligt återföra tidigare gjorda avdrag för periodiseringsfond kan du föryngra de gamla periodiseringsfonderna med upp till sex år.

 

Exempel: Du har satt av 150 000 kr per år till periodiseringsfond i firmans deklarationer under åren 2013-2018, dvs totalt 900 000 kr. Överskottet av verksamheten 2019 blev 50 000 kr. Vid fält R 32 på NE återför du 900 000 kr. Vid fält R 34 kan du sen skriva in 950 000 kr som avdrag för periodiseringsfond 2019.

 

Pfond.png

 

OBS: För att du i Visma Skatteprogram ska kunna mata in ett belopp som är större än normala 30 procent av underlaget för avdrag vid fält R 34, måste du först markera en särskild inställning i programmet, som du hittar längst ned på sidan Arbeta med - Grunduppgifter

 

Läs även artikel om se upp med avsättning

2 Kommentarer
RogZin
NY MEDLEM

Det är tveksamt om regeringen tänkte på denna effekt i den stress som rådde i mars. Det här innebär ju i praktiken att upp till 30% av det överskott som enskild näringsidkare genererade under inkomstår 2013 (deklarationen 2014) inte blir utsatt för beskattning förrän inkomstår 2025 (deklarationen 2026).

 

Jag menar att det närmast är tjänstefel från rådgivarkollektivet att INTE rekommendera ens kunder att föryngra sina fonder på detta sätt. Om man ångrar sig är det bara att backa avsättningen eller återföra frivilligt i lagom takt före inkomstår 2025. Huruvida någon "ny" avsättning ska göras med avseende på det överskott i enskilda firman som genererats under inkomstår 2019 (50 000 kr i exemplet), så att det totala fondbeloppet ökar (från 900 000 kr till 950 000 kr i exemplet), är en helt annan sak. Men själva "föryngringen" av redan existerande fonder avsatta i 2014-2018 års deklarationer (i så fall 900 000 kr i både R32 och R34) innebär ingen ökad latent skatt och bör därför rekommenderas som utgångspunkt. Naturligtvis i ljuset av effekter på PGI:n.

RogZin
NY MEDLEM

Edit: Där jag skrev "2014-2018 års deklarationer" ska det rätteligen stå "2014-2019 års deklarationer".