Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Skatt på förvärvsinkomster år 2021

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2021-02-04 16:19 )

Allmänt om skattesatser på förvärvsinkomster


F
ysiska personer betalar kommunal och statlig inkomstskatt på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. 

  • Samtliga skattebetalare med beskattningsbar förvärvsinkomst betalar kommunal inkomstskatt. 
  • Statlig inkomstskatt tas ut först när förvärvsinkomsten blir högre och överstiger den s.k. brytpunkten. 
  • Den kommunala inkomstskatten är proportionell, dvs. den utgår med samma procentuella andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten oavsett inkomstens storlek.
  • Alla skattebetalare betalar kommunal skatt till den kommun och det landsting där de är folkbokförda.

Skiktgräns


Skiktgränsen för statlig inkomstskatt (20 procent) är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag. Detta benämns även som beskattningsbar förvärvsinkomst.

 

  • Skiktgränsen är 523 200 kronor.

Brytpunkt


Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag. Detta motsvarar normalt den vanliga inkomsten från lön, pension osv.

  • Brytpunkten är 537 200 kronor för dig som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.
  • Brytpunkten är 596 800 kronor för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

 

forum_1.png

 

Jobbskatteavdrag


Du får en skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) på dina arbetsinkomster.

Jobbskatteavdraget får bara räknas av mot din kommunala inkomstskatt och inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Jobbskatteavdraget påverkar inte heller avgifter som allmän pensionsavgift, begravningsavgift eller avgift till trossamfund.

 

Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora dina arbetsinkomster är och om du är över eller under 65 år vid inkomstårets ingång.

 

Marginalskatt


Marginalskatt är den skatt du betalar på din sist intjänade tusenlapp. Så länge din totala inkomst håller sig under gränsen för statlig inkomstskatt betalar du cirka 300 kronor i skatt på varje intjänad extra tusenlapp.

 

När din totala inkomst däremot stiger över gränsen för statlig inkomstskatt betalar du drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Det brukar kallas att marginalskatten höjs.

 

Nedan visas en tabell över total skatt i procent samt marginalskatt i procent vid ökning av månadslönen med 1 000kr. Tabellen gäller för inkomstår 2021 och för de som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

 

forum_2.png

32,50 har använts som kommunalskattesats.
0,25 som begravningsavgift.
Ingen kyrkoavgift är inräknad.