Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Skatteändringar via höstbudgeten 2022

(uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2022-01-13 08:45 )

Idag presenterades budgetpropositionen för år 2022. De flesta förslagen har redan delgivits under de senaste veckorna. Nedan följer en kort sammanfattning över regeringens förslag och bedömningar.

 • Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
 • Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning
 • Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
 • Skattelättnad för cykelförmån 
 • Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar 
 • Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag
 • Utvidgning av reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
 • Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022
 • Skattefri uthyrning av personliga tillgångar
 • En moderniserad källskatt på utdelningar till utländska personer
 • Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
 • Avskaffad reklamskatt 
 • Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt
 • Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer
Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster

Regeringens bedömning:
Skattereduktionen för förvärvsinkomster såsom lön, pension och socialförsäkringsförmåner bör förstärkas och som huvudregel göras med 2 820 kronor per person och år. För personer som har en fastställd förvärvsinkomst mellan 65 000 kronor och 265 000 kronor bör skattereduktionen i stället uppgå till 1,41 procent av skillnaden mellan den fastställda förvärvsinkomsten och 65 000 kronor.

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Regeringens bedömning:
Skattereduktionen för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning bör förstärkas för att ta bort skillnaden i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster. 

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på sjukersättning och aktivitetsersättning som betalas ut efter den 31 december 2021. Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Regeringens bedömning:
En skattelättnad för avgiften till en arbetslöshetskassa bör införas. Skattelättnaden bör ges genom en skattereduktion med 25 procent av den avgift som betalats under året. 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022.Skattelättnad för cykelförmån
Regeringens bedömning:
En skattelättnad bör införas för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller till sina anställda för privat bruk. 

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på förmån som lämnas efter den 31 december 2021. Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar
Regeringens bedömning:
Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar bör ändras. Det bör ske genom att dagens nedsättning ersätts med en fast schablonmässig nedsättning som utgår från bilens miljöteknik. 

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022 och gälla för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med ikraftträdandet. Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag
Regeringens bedömning:
Reglerna om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag bör förenklas.

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på kostnadsersättning för arbete som har utförts efter den 31 december 2021.Utvidgning av reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Regeringens bedömning:
Reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall bör utvidgas och förenklas. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på personaloption som förvärvas efter den 31 december 2021. 

 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Regeringens bedömning:
Den pågående tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år bör förstärkas under juni, juli och augusti 2022. Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges under dessa månader ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. 

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 maj 2022.Skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Regeringens bedömning:
Det bör införas en skattefrihet för uthyrning av personliga tillgångar. 

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021. 

 

En moderniserad källskatt på utdelningar till utländska personer

Regeringens bedömning:
Det bör införas en ny lag om källskatt på utdelning. 

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2023 i fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand, och i övrigt den 1 januari 2024. Förslaget bör tillämpas första gången på utdelningar där utdelningstillfället inträffar efter den 31 december 2023.

 

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Regeringens bedömning:
Det bör införas en särskild begränsningsregel som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. 

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 maj 2022 och tillämpas från den 11 juni 2021.


Avskaffad reklamskatt 

Regeringens bedömning:
Reklamskatten bör avskaffas från och med den 1 januari 2022.Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt

Regeringens bedömning:
Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt bör höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. 

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022.Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Regeringens bedömning:
Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne bör sänkas från 12 procent till 6 procent. 

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022.